Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Mette läste Grafisk design och kommunikation steg 2 på distans

mette

Grafisk design och kommunikation steg 2 heter kursen som leds av Patrik Berg på distans och startar igen i vår. Kursen är praktiskt orienterad och startas och avslutas med workshops på Berghs i Stockholm. Under kursens gång utvecklar du din egen portfolio och får kontinuerligt personlig feedback på löpande uppgifter. När Mette Lindblad hade gått kursen Grafisk design och kommunikation (steg 1) tvekade hon inte att hoppa på steg 2.

Oktober 20, 2010

 

Mettes mål med kursen var att kunna stå på egna ben som grafisk designer, med egen verksamhet. Idag arbetar hon med webbdesign, tar fram logotyper och olika former av trycksaker.
 
35
 
Vad fick ni göra under kursen?
Vi fick konkreta case att jobba med, som liknade verkliga uppdrag. Vi redovisade varje uppgift, fick feedback och fick sedan möjlighet att utveckla och förfina inför slutinlämningen med ytterligare feedback.

Vad var fördelen med att det var en distanskurs?
Man måste jobba självständigt, verkligen prestera och kan inte gömma sig i ett grupparbete. Kursen är effektiv och krävande, eftersom feedbacken är direkt riktad till dig.

Har du haft kontakt efteråt med någon som gick kursen?
Sporadiskt via Facebookgruppen BSOC.

Hur har du haft konkret praktisk nytta av det du lärt dig? 
Nyttan är enorm. Förutom mycket inspiration från andra grafiska formgivare har jag förstått vikten av dramatik i skapandet. Att skapa spänning som ofta bygger på kontraster. Kursen har gett mig fler verktyg i formgivningen och gett mig större självförtroende i kommunikationen med mina kunder.

Vill du ge något tips till någon som funderar att gå?
Jag råder alla som känner minsta tveksamhet att slå till och gå denna kurs! Det kanske är den här kursen som gör skillnaden.