Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Ny executivekurs på Berghs - Kommunikativt ledarskap

Berghs lanserar i höst en ny och viktig kurs i kursutbudet på Executive: kommunikativt ledarskap. Kursen, som riktar sig till sig till dig som sitter i en ledningsgrupp och vill bidra till bättre ledarskap, har den röda tråden i frågan: Hur utvecklar och tillämpar du den egna kommunikativa förmågan så att organisationens kommunikativa förmåga stärks?

Augusti 9, 2013

Det finns många anledningar att förbättra kommunikationen i ledarskapet.

Kunder, brukare och intressenter ställer allt större krav på öppenhet, snabb och pålitlig information och omedelbar interaktivitet med företag/organisationer. Samtidigt söker sig unga engagerade medarbetare till arbetsgivare med icke-hierarkiska informationsflöden och coachande ledare. En kommunikativ ledare engagerar medarbetare, andra chefer och kunder i dialog, ger och söker återkoppling, involverar såväl medarbetare, kunder som intressenter i ett samskapande. Genom att förädla den egna kommunikationsförmågan kan man agera som katalysator för organisationen och sätta ”turboeffekt” på företagets utveckling.

Kursen, under (kommunikativ) ledning av Calle Peyron, syftar till att ge deltagarna kompetens och verktyg för att utveckla sitt eget och organisationens kommunikativa ledarskap och startar i november 2013. Läs mer om kursen på kurssidan! 

Här kan du se Berghs Morning Routine om Kommunikativt ledarskap!