Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Söktrycket för Berghs utbildningar ökar!

berghs.arbetsprov

Ansökningar till Berghs heltidsprogram med start i höst har ökat med 22% jämfört med föregående år. Det handlar om kommunikationsutbildningar inom kreation, design, strategi, digitalt, PR, produktions­ledning och Berghs Bachelor. Det är en stor ökning i söktryck jämfört med statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för Yrkesskolan (MYH), som nyligen släppte sina rapporter inför årets antagning. Berghs bryter mot trenden både när det kommer till antalet sökande, och antalet studenter i jobb efter sina utbildningar.

De områden som ökat mest är Strategisk kommunikation, såväl att läsa heltid på Berghs som att läsa ett halvår här och fortsätta på partnerskolor utomlands. Även Art Direction och Copywriting ökar stort i söktryck 2016. Berghs har fortsatt en jämställd könsfördelning men snittåldern har gått ned ett par år och ligger nu på 23 år.

Det är en stor ökning i söktryck jämfört med statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för Yrkesskolan (MYH). När antagningen stängde till höstens utbildningar på universitet och högskolor konstaterades en minskning med drygt 2% jämfört med förra året. Det lägre söktrycket förklarades med demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6% jämfört med i fjol. När det gäller andra yrkeshögskolor så är det samma antal sökande som förra året. Berghs kan alltså med sin ökning på 22% redovisa ett undantag mot de generella siffrorna för högre utbildning.

– Vi ser alltså att våra ansökningar ökar samtidigt som andra skolor minskar procentuellt. Vi ser också att andelen som får jobb redan innan examen är fler och att 97% är i arbete inom sin disciplin året efter de slutat på Berghs. Kommunikation växer i attraktivitet och Berghs har en förmåga att bidra med motiverade studenter vilket ger en hög verkningsgrad, säger Camilla Wallander VD Berghs School of Communication.

1611

För många som studerar på yrkesskolor har praktikperioden en stor betydelse för att tillgodose kunskap och öva på förmåga; hälften av de studerande får sin anställning där efteråt. På Berghs innebär metodiken med Action Based Learning och många skarpa, verklighetsförankrade, case att studenterna ständigt får öva på sina förmågor i vardagen. Alla Berghs lärare är yrkesverksamma inom sina områden, och möjligheten till kontakter på olika arbetsplatser är därmed stor. Samverkan studenterna emellan, mellan studenter och företag och med näringslivet är betydande. I tillägg till detta har Berghs studenter praktikperioder där de praktiserar sina kunskaper i “verklig” miljö. De företag som anställer studenter säger att det märks tydligt att Berghs som yrkesskola är nära den verkliga miljön, då det inte blir ett lika stort stort hopp att börja jobba efteråt.

Våra siffror pekar uppåt; det gäller både våra ansökningar och det antal studenter i  jobb inom sina respektive områden. Dessutom har det antal studenter som fått jobb redan innan examensdagen ökat till hela 39%. Vi ser en tydlig tendens att kommunikation blir allt viktigare inom näringslivet. Det innebär att vi vill fortsätta bredda synen på var man kan jobba efter sin examen, säger Camilla Wallander, VD Berghs.

Ett exempel på arbete med att matcha studenter med arbetsgivare är Berghs Career Day som arrangeras varje vår på Berghs. I deltog 30 byråer varav 5 var internationella, samt 5 rekryteringsbolag och 5 startups. De träffade 150 studenter i 1198 matchade möten, sk speedates. Nätverkande blir viktigare och viktigare för att skapa förutsättningar.

“This school is different, case studies are fantastic and we experience a lot of excitement. I like the speed dating, and I’ve done it before. I researched the students I was about to meet. Then I leave them with questions I want to know more about. We are very enthusiastic, and we have loads of opportunities to come to us”, kommenterade en av deltagarna vid Berghs Career Day, Jennifer Novak som arbetar som Global Head of Creative Talent Recruitment på byrån DDB.

Av de som antas på Berghs examineras 99% och majoriteten (68%) går till olika typer av reklam-, design-, digitala, pr-, kommunikationsbyråer. Andelen som går till företag har ökat och ligger nu på 23%, de som startar eget är 5% och övrigt 3%.

Mer information?

Kontakta Berghs VD Camilla Wallander på 08-587 550 00 eller besök våra programsidor för heltidsprogrammen på Berghs.