Berghs Bachelor

Berghs Bachelor är ett program för dig som vill ha en längre internationell utbildning inom kommunikation, design, reklam eller marknads­föring och ta en Bachelor's Degree (motsvarande en fil. kand.), där du den första terminen läser på Berghs i Stockholm för att därefter fortsätta dina studier i Australien, Storbritannien eller USA, på någon av våra partnerskolor. Läs våra artiklar om Berghs Bachelor och våra studenter här.