Artiklar

Student Lab med Myndigheten för psykologisk försvar

I februari anordnades årets första Student Lab med Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Vid dagens slut presenterade de olika studentgrupperna sina kommunikationslösningar för uppdragsgivaren.

Skrivet av Carolina Diniz
Mars 1, 2023

Hej Sara och Yara! Vilka är ni och vad gör ni på MPF?

Vi är utredare på myndigheten med särskilt fokus på unga och civilsamhälle. 

Beskriv MPF för dom som inte känner till er

Myndigheten för Psykologiskt Försvar (MPF) inrättades den 1 januari 2022 och ska samordna och utveckla olika aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.

Vi ska identifiera, analysera och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

I uppdraget ligger även att stärka befolkningens egen förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation.

Syftet är att värna om det öppna demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Ett starkt psykologiskt försvar är inte bara en uppgift för MPF, det är något vi bygger tillsammans med andra myndigheter, kommuner, organisationer och – inte minst – hela befolkningen i Sverige.

I februari genomförde ni i ett Student Lab tillsammans med Berghs. Berätta hur ni kom i kontakt med Berghs och varför ni valde den här lösningen?

Som en nystartad myndighet med ett nytt målgruppsfokus såg vi stora möjligheter med att ge unga, drivna kreatörer ett slags “carte blanche” till att vara med och påverka samt tycka till kring hur vi på ett modernt och nytänkande sätt kan skapa relevans och kännedom om Sveriges psykologiska försvar. Detta kan sägas vara en nygammal förmåga i totalförsvaret som få, inte minst den yngre generationen, känner till. Vi båda hade en väldigt positiv bild av Berghs och hört mycket bra om skolan så vi bestämde oss för att ta kontakt för att fråga om de var intresserade av hjälpa oss med denna utmaning. Första mötet kändes jättebra och när vi sedan blev ihopmatchade med en processledare som vi fick väldigt stort förtroende för kändes valet enkelt

Hur såg utmaningen ut?

Att få unga mellan 16 och 25 år att förstå och bli medvetna om att främmande makt, en statsaktör eller ideologiskt motiverad aktör som vill landet illa, kan använda falsk och/eller vilseledande information för att påverka eller skada Sverige, hur de riskerar att drabbas samt att de har ett ansvar inom det psykologiska försvaret genom att vara vaksamma och källkritiska i sin informationsmiljö. 

Vad tog ni med er från Student Labbet? 

Först och främst överträffade studenterna våra förväntningar med råge! Vi är väldigt imponerade över deras kreativitet och förmåga på så kort tid förstå och ta sig an vår utmaning samt ta fram fyra mer eller mindre kompletta kommunikationslösningar. Därtill var det väldigt roligt att följa och hänga tillsammans med studenterna under dagen och se hur idéerna uppstod, utvecklades, förfinades och slutligen paketerades. 

Skulle ni vilja ge några tips till företag/organisationer som är nyfikna på Student Lab?

För oss som ska nå ut till en ung målgrupp, för första gången dessutom, kändes det helt rätt att jobba med unga studenter som både är nära och i målgruppen samt hur man bäst attraherar den. Men även om man har kommit längre i sitt kommunikationsarbete kan ett Student Lab ge nya spännande insikter och idéer till hur man kan tänka annorlunda och våga testa nytt!