Student lab

Student Lab är en unik möjlighet att under en intensiv dag få fram nya innovativa idéer kring en utmaning du och ditt företag har. Genom att sätta samman flera team med kreativa talanger och säkra en tydlig process med handledning, så får du som företag ta del en pitch med olika tänkbara lösningar och koncept i slutet av dagen. Ta chansen och jobba ihop med duktiga studenter från Berghs, universitet och yrkeshögskolor!

Vad är ett Student Lab?

En heldag då studenter tar sig an er kommunikativa utmaning. Studenterna delas upp i 3-4 team med blandade kompetenser (strategi, kreatör, digital etc). Varje team jobbar för sig, men i samma rum, under ledning av en processledare. På morgonen tar de del av briefen, och på kvällen levererar de tänkbara lösningar.

Vem passar formatet för?

Det här är ett format som passar för företag, myndigheter eller organisationer som vill få inspiration kring ett nytt område, testa en hypotes, få unga studenters syn på sitt varumärke, se över hur man kan utveckla nya tjänster eller delta under dagen för att få inspiration kring nya sätt att jobba med utveckling.

Hur går ett Student Lab till?

Vi börjar med att se över er utmaning, och vår processledare förtydligar detta i en brief. Berghs rekryterar studenter från skolan, och ibland från andra kompletterande skolor och sätter ihop team. Ni diskuterar briefen på morgonen den dagen Student Lab äger rum, och sedan har vi processledare som handleder studenterna under dagen. Ni kommer sedan tillbaka på eftermiddagen för att lyssna in presentationer samt får dokumentation digitalt. Processen tar cirka två månader från intresse till genomförande.