Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Vikten av den röda tråden

OscarJacobsen_berghs

Under hösten 2017 fick studenterna i programmet Strategisk kommunikation två kluriga uppgifter av företaget Oscar Jacobson: hjälp oss att göra om vår hemsida och hur kan vi lansera i Tyskland utan traditionell marknadsbudget? Studenterna Sandra, Dante, Arthur och Maria berättar om sin lösning och vad de lärde sig av att jobba med företaget.

Januari 18, 2018

I gruppen som består av Sandra Knezevic, Dante Presno Andrén, Arthur Lorent och Maria Bergström delade man åsikten om att uppgifterna vid första anblick kändes väldigt olika, men de var fast beslutna att hitta en röd tråd genom sina två förslag på lösningar. I företagets brief framgick att de önskade att hemsidan mer skulle likna deras fysiska butiker, där god service och vänligt bemötande var en viktig komponent.

Hej! Kan ni berätta: vilken var den svåraste och största utmaningen med uppgiften?

Att vi fick två uppgifter som vid första anblick kändes väldigt olika. Att göra om en hemsida och att lansera i ett nytt land kräver ganska olika typer av lösningar. Vi ville skapa två lösningar som det fanns en röd tråd mellan och det tycker vi att vi lyckades med. Tyskland är också ett väldigt stort land med många regionala skillnader, så där fanns också en utmaning.

Berätta om ert arbete med uppgiften! Hur gick ni tillväga?

Som strateg-studenter började vi med att analysera företaget Oscar Jacobson. Vilken är deras story? Vad är de riktigt bra på? Vi ville att både vår idé för deras hemsida och lansering i Tyskland tydligt skulle ta avstamp i företaget vi jobbade med.

Vi fann direkt att det fanns mycket intressant att jobba med hos Oscar Jacobson. Exempelvis deras långa historia och intressanta arv av riktigt gott hantverk och engagemang för god design och service. Vi insåg att för Oscar Jacobson handlar det om att  hitta smarta sätt att lyfta fram det man redan är riktigt bra på, snarare än att lägga till något. Vi funderade mycket på hur detta skulle kunna tillämpas på onlinenärvaron och Tysklandsetableringen. Vad innebär det att ge det där lilla extra vid service online? Vilken målgrupp skulle kunna passa just Oscar Jacobson i Tyskland?

Vad kom ni fram till? Kan ni beskriva er lösning?

Vi skapade två koncept till Oscar Jacobson, vilka vi kallade Premium Redefined och Der Wahre Mann. “Premium Redefined” handlade om hemsidan. Det syftade till att ge Oscar Jacobsons kläder ett sammanhang, mer än bara produktfördelar. Besökarna på hemsidan får en känsla för hur Oscar Jacobsons kläder kändes och det gedigna hantverk som ligger bakom kläderna, från tyg till kostym: genom storytelling och lifestyle får kläderna liv.

Konceptet “Der Wahre Mann” syftade till att positionera Oscar Jacobson som det rustika av premium-varumärkena på den tyska marknaden. Positionen ska ge Oscar Jacobson en tydligare identitet. Med denna ompositionering ville vi också knyta an till ett område i Tyskland som delar samma historiska arv som Oscar Jacobson - Nordrhein-Westfalen. Genom att knyta an till ett specifikt område och en specifik målgrupp kan Oscar Jacobson påbörja sin etablering i Tyskland.

Båda koncepten tog avstamp i Oscar Jacobsons befintliga egenskaper och historia. Vi levererade koncept som Oscar Jacobson kunde arbeta med utan att behöva förändra sin organisation. Genom koncepten snarare förtydligades och förstärktes varumärket.

OJ-vinnargruppen

Vilken respons fick ni från uppdragsgivaren efter er presentation?

Vi fick väldigt bra respons av Oscar Jacobson. De var intresserade av våra tankar och vi fick möjlighet att sitta ner och diskutera med dem en längre stund. De tyckte nog att det var spännande att ta del av vår syn på deras varumärke och hur man skulle kunna utveckla deras marknadsposition och kommunikation.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni gjorde av det här projektet?

Förutom erfarenheten att få pitcha hos kunden förstår vi vikten av att skapa lösningar som börjar i vad företaget eller organisationen redan är bra på. Det finns nästan alltid en intressant egenskap eller story som man kan ta utgångspunkt i. Vi har också lärt oss att inte nöja sig, utan hela tiden tänka på hur man kan göra projektet lite bättre. Sedan var det så klart en mycket bra erfarenhet att få pitcha för en hel ledningsgrupp, utan lärare på plats för stöd. Där och då är det helt upp till dig att planera och genomföra det du ska på bästa sätt.