FAQ - Berghs heltidsprogram

De vanligaste frågorna vi får om Berghs heltidsprogram – och svaren på dem.

Behörighet och förkunskaper skiljer sig mellan våra olika utbildningar.

Grundläggande behörighet:

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven, och även den som inte har fullständigt slutbetyg från gymnasiet kan vara behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning.

Du har grundläggande behörighet om du:

1) har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
3) är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4) genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

På våra utbildningar Art Director/Copywriter och Communication Design finns även krav på särskilda förkunskaper. Du behöver ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område. Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier. I din ansökan behöver du skicka med intyg som styrker dina särskilda förkunskaper.

Reell kompetens:

Vad är reell kompetens?

Om du saknar grundläggande behörighet kan du ansöka om att få dina eventuella tidigare erfarenheter och utbildningar tillgodoräknade för att uppväga detta.

Hur åberopar jag reell kompetens?

1. Beskriv i din ansökan vad det är du saknar i de formella behörighetskraven.
2. Beskriv med vilka erfarenheter du anser dig kunna validera det du saknar med reell kompetens.
3. Skicka med intyg som styrker din erfarenheter, exempelvis arbetsgivarintyg/betyg.
4. Klicka i rutan för Reell kompetens i ansökningsformuläret.

Du kan alltid söka våra program och komplettera din ansökan i efterhand. Om du vill veta mer om just detta kan du läsa mer här!

Efter Art director/Copywriter-programmet är det vanligast att söka jobb som Copywriter eller Art Director på marknadsavdelningar eller i byråvärlden.

Efter Communication Design-programmet kan du arbeta som till exempel grafisk designer, art director, motion designer eller digital designer/UX-designer på designbyrå, reklambyrå, digital byrå el. på en intern marknadsavdelning.

Efter Digital Design & Strategy-programmet kan du söka jobb som exempelvis UX designer, UI designer, SEO-konsult, och digital marknadsförare, eller annan typ av digital strateg eller kreatör på ett företag eller byrå.

Efter Growth Marketing-programmet jobbar man som exempelvis growth marketer, growth hacker, digital marknadsförare, community manager, CRM manager, SEO specialist, sociala media specialist, digital strateg eller analytiker.

Efter PR-programmet ska du kunna ta din första anställning som konsult på PR-byrå eller på någon marknads- och informationsavdelning. Rollen varierar mellan olika arbetsplatser och individer, vanligen arbetar du med pressbearbetening, projektledning, assisterar seniora kolleger för att växa in i en självständig roll.

Efter programmet Produktionsledning kan du arbeta som produktionsledare, producent, operativ projektledare eller digital produktionsledare på en byrå (reklam, kommunikation, digital, pr, event osv) eller på ett företags marknadsavdelning eller inhousebyrå.

Strategisk kommunikation förbereder dig för ett stort antal yrken både på kund- och byråsidan. Du kan till exempel söka jobb som junior planner och projektledare i reklam- och mediebranschen, som researcher eller omvärlds/marknadsanalytiker, eller som marknadsförare eller marknadskoordinator på företag.

Nej, det är inte en kodutbildning. Om du kan kod så kommer du ha nytta av det under året, men det är inget krav.

Nej, vi ställer inga krav på att du behöver kunna exempelvis photoshop, illustrator eller after effects för att läsa Art Director eller Digital Design and Strategy. Det är däremot mycket användbart att kunna under utbildningen. För Communication Design rekommenderar vi att du har grundläggande kunskaper i Photoshop, Illustrator och Indesign.

UX är förkortning för User Experience, så en UX-designer designar användarupplevelsen. Smashing Magazine har skrivit en kort artikel som beskriver några av de viktigaste verktygen en UX-designer använder sig av. Du kan läsa den här: http://www.sitepoint.com/ux-designer-actually/

En webbanalytiker mäter hur besökarna på en webbsajt beter sig och genomför experiment för att öka effekten. Som webbanalytiker blir du expert på användarbeteenden och lär dig hur du kan göra strategiska val utifrån data.

Ja. Utöver att lära dig webbanalys eller UX-design så kommer du arbeta med varumärkeskommunikation och kreativa koncept med utgångspunkt i det digitala.

Om du på annat sätt har tillgodogjort dig motsvarande kunskap och kan påvisa detta så tar vi hänsyn till det.

Våra studenter är eftertraktade då de snabbt kan omsätta sin kunskap i handling, och övervägande majoritet är i jobb inom den disciplin de utbildat sig inom sex månader efter avslutad utbildning. Det är vi stolta över.

Ju mer erfarenhet du har när du söker hit, desto bättre. Det gäller både yrkeserfarenhet och tidigare studier. En viktig del i vår pedagogik är att skapa utbyte mellan studenter med olika bakgrund och erfarenheter.

På både Art Director och Communication Design utvecklar du förmågan att bli visuell kreatör. Som Art Director ägnar du mer tid åt idé- och konceptarbete medan du på Communication Design fokuserar mer på gestaltningen av dina idéer. Generellt hamnar du som AD oftast på en kommunikationsbyrå och jobbar med kampanjer (reklambyrå, digital kommunikationsbyrå) medan du efter Communication Designutbildningen oftast söker dig mot designbyråer (se ovan om söka jobb).

Growth Marketing handlar om att skapa snabb och bestående tillväxt för företag, genom att optimera, testa och analysera data, och samtidigt använda digital marknadsföring på ett långvarigt och varumärkesbyggande sätt.

Digital Design & Strategy har sitt fokus inom digital design utifrån användarens perspektiv, så som i UX och UI design. Användarens upplevelse är hela tiden utgångspunkten, och du lär dig förstå hur du ska bygga upp t.ex. en app eller hemsida för att upplevelsen ska bli så smidig och enkel som möjligt för användaren.

I båda utbildningarna lär du dig grunderna inom affärs- och varumärkesstrategi, omvärldsanalys, marknadsanalys och konsumentbeteende. Strategisk kommunikation fördjupar sig sedan i dessa ämnen samt fokuserar på hur du kan jobba bl a med strategisk projektledning. På PR-programmet specialiserar du dig istället inom medierelationer och alla andra metoder och verktyg för att arbeta med publicitet och PR-driven marknadsföring, inklusive internkommunikation och samhällskontakter.

Det är totalt ca. 12 veckors samarbetsprojekt under utbildningarna där studenter integreras över programgränserna i olika kommunikations­projekt. Därutöver har vissa program ytterligare några samarbetsprojekt med andra klasser under utbildningen. Vissa delkurser samläses och heltidsprogrammen avslutas med ett examensprojekt, där studenterna från de olika programmen samarbetar. Ofta är det riktiga uppdragsgivare som är kunder i de olika projekten.

Du har ca 15-20 lärarledda lektionstimmar per vecka. Därutöver tillkommer minst lika många timmar för självstudier och grupparbeten per vecka. Räkna med en 40 timmars arbetsvecka.

Ramverket för Berghs pedagogik är Action Based Learning. Det handlar till stor del om att omsätta teorier i praktiken genom att lyfta in verkligheten i klassrummet. Det sker när verkliga uppdragsgivare presenterar utmaningar på våra utbildningar. Du får prova och utmana din kunskap och kreativitet genom att lösa aktuella frågeställningar i workshops, grupparbeten och individuella uppgifter. Studierna är styrda av lektioner samt uppgifter från kursansvariga och föreläsare.

Nej, Berghs är en yrkesförberedande skola som fokuserar mer på praktiska färdigheter än teoretiska modeller. Berghs heltidsprogram lyder under MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

För att finansiera terminsavgiften finns det möjlighet att ansöka om merkostnadslån hos CSN. Detta kan täcka hela eller större delen av terminskostnaden. Även här är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för merkostnadslån till den utbildning du väljer. Läs mer om detta här.

Berghs Bachelor - första terminen är inte studiestödsberättigad, däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN.

Wasa Kredit och Human Finans erbjuder studenter på Berghs heltids­utbildningar banklån samt krediter för del av avgiften. Läs mer här.

Har du arbetat mer än två dagar i veckan en längre tid, minst 8 år? Och är du över 26 år? Då finns det goda förutsättningar att söka det nya omställningsstudiestödet som hanteras av CSN och är till för alla som vill utveckla sin kompetens en bit in i yrkeslivet. Det innebär att du kan få ersättning motsvarande 80 procent av din lön för studier upp till 1 år. Potten med pengar som är avsatta för omställningsstudiestöd är begränsat och vi rekommenderar därför att förbereda och skicka in ansökan till CSN så snart den nya omgången öppnar den 1 april 2023.

Betalningen är uppdelad terminsvis och ska vara betalda den sista augusti samt sista januari. Du får fakturor terminsvis skickade till den mailadress du angett när du sökte till Berghs.

Material- och litteraturkostnader om max 5000 kronor tillkommer under utbildningen.

Runt 25 år. Men vi har studenter i alla åldrar från 20 och upp till 40+.

Ja.

Du behöver uppfylla kraven för behörighet för att söka, läs under respektive program vad som krävs.

Eftersom utbildningarna är på heltid avråder vi starkt ifrån att jobba samtidigt.

Nej det är inte möjligt.

Berghs studentkår är medlem i SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Därmed har man som student på Berghs möjlighet till att stå i kö för studentbostad. Mer info hittar du på ssco.se.

Idéhöjd, utförande och relevans i förhållande till given brief.

2023 får alla sökanden besked i juni och framåt. Antagningen till de olika programmen sker i olika takt och kan ske i olika omgångar för samma program. Bli därför inte förvånad om beskeden kommer vid olika tidpunkter och om det dröjer innan du hör något.

Fyll i formuläret på den här sidan så återkopplar vi!