FAQ – Berghs heltidsprogram

De vanligaste frågorna vi får om Berghs heltidsprogram – och svaren på dem.

Behörighet och förkunskaper skiljer sig mellan våra olika utbildningar.

Grundläggande behörighet:

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven, och även den som inte har fullständigt slutbetyg från gymnasiet kan vara behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning.

Du har grundläggande behörighet om du:

1) har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
3) är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4) genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

På våra utbildningar Art Director/Copywriter och Communication Design finns även krav på särskilda förkunskaper. Du behöver ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område. Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier. I din ansökan behöver du skicka med intyg som styrker dina särskilda förkunskaper.

Reell kompetens:

Vad är reell kompetens?

Om du saknar grundläggande behörighet kan du ansöka om att få dina eventuella tidigare erfarenheter och utbildningar tillgodoräknade för att uppväga detta.

Hur åberopar jag reell kompetens?

1. Beskriv i din ansökan vad det är du saknar i de formella behörighetskraven.
2. Beskriv med vilka erfarenheter du anser dig kunna validera det du saknar med reell kompetens.
3. Skicka med intyg som styrker din erfarenheter, exempelvis arbetsgivarintyg/betyg.
4. Klicka i rutan för Reell kompetens i ansökningsformuläret.

Du kan alltid söka våra program och komplettera din ansökan i efterhand. Om du vill veta mer om just detta kan du läsa mer här!

Efter Art director/Copywriter-programmet är det vanligast att söka jobb som Copywriter eller Art Director på marknadsavdelningar eller i byråvärlden.

Efter Communication Design kan du söka arbete som grafisk designer på en design-, reklam- eller webbyrå, som art director, som motion designer på ett produktionsbolag, som digital designer, i redaktionella miljöer eller på ett företags kommunikationsavdelning.

Utbildar du dig till Digital Design & Strategy kan du söka jobb som tex digital strateg/digital kreatör, SEO-konsult, Digital Marketing Manager, UX-designer eller som sociala medier-ansvarig på företag eller byrå.

Efter Growth Marketing-programmet jobbar man som exempelvis digital marknadsförare, community manager, CRM manager, SEO specialist, digital strateg eller digital analytiker.

Efter PR-programmet ska du kunna ta din första anställning som konsult på PR-byrå eller på någon marknads- och informationsavdelning. Rollen varierar mellan olika arbetsplatser och individer, vanligen arbetar du med pressbearbetening, projektledning, assisterar seniora kolleger för att växa in i en självständig roll.

Efter Produktionsledning kan du arbeta som produktionsledare, producent, operativ projektledare eller digital produktionsledare på en byrå (reklam, kommunikation, digital, pr, event osv) eller på ett företags marknadsavdelning.

Strategisk kommunikation förbereder dig för ett stort antal yrken både på kund- och byråsidan. Du kan till exempel söka jobb som junior planner och projektledare i reklam- och mediebranschen, som researcher eller omvärlds/marknadsanalytiker, eller som marknadsförare eller marknadskoordinator på företag.

Nej, det är inte en kodutbildning. Om du kan kod så kommer du ha nytta av det under året, men det är inget krav.

Nej, vi ställer inga krav på att du behöver kunna exempelvis photoshop, illustrator eller after effects för att läsa Communication Design, Art Director eller Digital Design and Strategy.

UX är förkortning för User Experience, så en UX-designer designar användarupplevelsen. Smashing Magazine har skrivit en kort artikel som beskriver några av de viktigaste verktygen en UX-designer använder sig av. Du kan läsa den här: http://www.sitepoint.com/ux-designer-actually/

En webbanalytiker mäter hur besökarna på en webbsajt beter sig och genomför experiment för att öka effekten. Som webbanalytiker blir du expert på användarbeteenden och lär dig hur du kan göra strategiska val utifrån data.

Ja. Utöver att lära dig webbanalys eller UX-design så kommer du arbeta med varumärkeskommunikation och kreativa koncept med utgångspunkt i det digitala.

Om du på annat sätt har tillgodogjort dig motsvarande kunskap och kan påvisa detta så tar vi hänsyn till det.

De senaste åren har över 90% av våra avgångsstudenter inom ett år fått ett jobb relaterat till den utbildning de gått här på Berghs.

Ju mer erfarenhet du har när du söker hit, desto bättre. Det gäller både yrkeserfarenhet och tidigare studier. En viktig del i vår pedagogik är att skapa utbyte mellan studenter med olika bakgrund och erfarenheter.

På både Art Director och Communication Design utvecklar du förmågan att bli visuell kreatör. Som Art Director ägnar du mer tid åt idé- och konceptarbete medan du på Communication Design fokuserar mer på gestaltningen av dina idéer. Generellt hamnar du som AD oftast på en kommunikationsbyrå och jobbar med kampanjer (reklambyrå, digital kommunikationsbyrå) medan du efter Communication Designutbildningen oftast söker dig mot designbyråer (se ovan om söka jobb).

Growth Marketing handlar mer om marknadsföring, affärsutveckling, driva försäljning, jobba data-drivet, optimering, testa, analysera och jobba mycket mer handson och kortsiktigt. Medan Digital Design & Strategy handlar om digital kommunikation på ett bredare plan, varumärkesbyggande, omvärldsbevakning men också mer fokus på idéutveckling, digital kreativitet, producera digitalt innehåll (foto, film och text), UX, bygga digitala upplevelser & content-strategi.

I båda utbildningarna lär du dig grunderna inom affärs- och varumärkesstrategi, omvärldsanalys, marknadsanalys och konsumentbeteende. Strategisk kommunikation fördjupar sig sedan i dessa ämnen samt fokuserar på hur du kan jobba bl a med strategisk projektledning. På PR-programmet specialiserar du dig istället inom medierelationer och alla andra metoder och verktyg för att arbeta med publicitet och PR-driven marknadsföring, inklusive internkommunikation och samhällskontakter.

Det är minst tre veckors samarbetsprojekt under det första året där samtliga heltidsprogrammen ingår. Därutöver har varje program ytterligare några samarbetsprojekt med andra klasser under utbildningen. Vissa delkurser samläses och heltidsprogrammen avslutas med ett examensprojekt, där studenterna från de olika programmen samarbetar. Ofta är det riktiga uppdragsgivare som är kunder i de olika projekten.

Du har ca 20 lärarledda lektionstimmar per vecka. Därutöver tillkommer minst lika många timmar för självstudier och grupparbeten per vecka. Räkna med en 40 timmars arbetsvecka.

Ramverket för Berghs pedagogik är Action Based Learning. Det handlar till stor del om att omsätta teorier i praktiken genom att lyfta in verkligheten i klassrummet. Det sker när verkliga uppdragsgivare presenterar utmaningar på våra utbildningar. Du får prova och utmana din kunskap och kreativitet genom att lösa aktuella frågeställningar i workshops, grupparbeten och individuella uppgifter. Studierna är styrda av lektioner samt uppgifter från kursansvariga och föreläsare.

Nej, Berghs är en yrkesförberedande skola som fokuserar mer på praktiska färdigheter än teoretiska modeller. Berghs heltidsprogram lyder under YH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

För att finansiera terminsavgiften finns det möjlighet att ansöka om merkostnadslån hos CSN. Detta kan täcka hela eller större delen av terminskostnaden. Även här är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för merkostnadslån till den utbildning du väljer. Läs mer om detta här.

Berghs Bachelor är inte studiestödsberättigad. För Berghs Bachelor gäller att den första terminen på Berghs inte är berättigad till CSN, däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet och college som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN.

Handelsbanken, Ecster samt Human Finans erbjuder studenter på Berghs heltids­utbildningar banklån samt krediter för del av avgiften. Läs mer här.

Betalningen är uppdelad terminsvis och ska vara betalda den sista augusti samt sista januari. Du får fakturor för hela din studieperiod i början av din utbildning skickade till den mailadress du angett när du sökte till Berghs.

Litteraturkostnader om max 5000 kronor tillkommer under utbildningen.

Runt 25 år.

Ja.

Du behöver uppfylla kraven för behörighet för att söka, läs under respektive program vad som krävs.

Eftersom utbildningarna är på heltid avråder vi starkt ifrån att jobba samtidigt.

Nej det är inte möjligt.

Berghs studentkår är medlem i SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Därmed har man som student på Berghs möjlighet till att stå i kö för studentbostad. Mer info hittar du på ssco.se.

Idéhöjd, utförande och relevans i förhållande till given brief.

2021 får alla sökanden besked från den 4 juni och framåt.Antagningen till de olika programmen sker i olika takt och kan ske i olika omgångar för samma program. Bli därför inte förvånad om beskeden kommer vid olika tidpunkter och om det dröjer innan du hör något.

Fyll i formuläret på den här sidan så återkopplar vi!