Berghs i Almedalen: Lära om, lära nytt, lära av - hur går vi från passivt till aktivt lärande?

Förmåga och drivkraft att lära om, lära nytt och lära av är det mest effektiva vaccinet mot dagens snabba utvecklingstakt. Samtidigt är det avgörande att kompetensutveckling hittar en struktur för att kunna integreras med en intensiv vardag. Berghs delar sitt recept på hur du löser denna avgörande framtidsfråga, där tydliga mål, nya metoder och motivation är några komponenter.

Datum
3 juli 2019
Tid
15:00 – 15:50
Den här händelsen har redan skett.

En ny kvot har adderats till IQ och EQ, och det är vår LQ - ”Learning Quotient”. Tanken är att ge ett mått på vår förmåga och vår motivation, men också kapacitet att lära av - den kanske svåraste utmaningen av alla men nödvändig i allt högre omfattning. Vår förmåga att lära och utveckla våra kompetenser kommer att vara den viktigaste komponenten för att vara anställningsbara och hantera stress och andra negativa effekter av den snabba utvecklingen. Angeläget både för oss som individer och för företag, organisationer och samhällsinstanser. Vi ser fram emot att dela våra insikter kring lärande för att skapa samtal och idéutbyte!

Medverkande:

  • Patrik Hambraeus, Learning Developer, Berghs School of Communication
  • Marie Alani, Programansvarig, Berghs School of Communication
  • Joakim Thulin, Head of Insight, Berghs School of Communication