Berghs Morning Routine ☕️ Socialt hållbara städer

En stad för barn är en social hållbar stad för alla. Stämmer det? En tredjedel av världens befolkning består av barn, enligt UNICEF. FN beräknar att 70 procent av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050, och majoriteten av dessa invånare kommer att vara barn och ungdomar.

Datum
6 oktober 2022
Tid
08:30 – 09:30
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm, Sverige
Den här händelsen har redan skett.

Sedan den 1 januari 2020 är FN: s barnkonvention lag i Sverige, vilket innebär att barns mänskliga rättigheter måste garanteras - inte minst när man utvecklar staden.
Barn och unga behöver få komma till tals tidigt när vi planerar hur städer utvecklas. Det här är fakta som förpliktigar - alla vi som jobbar med stadsplanering och gestaltning måste ta ansvar för att vi planerar, utvecklar och gestaltar våra städer också utifrån barnens perspektiv.

Men hur gör vi det och varför ska vi göra det?

Lyssna till Mustafa Sherif, lärare på nya kursen ”Socialt hållbara städer” och stadsplanerare med fokus på barnvänligastäder på AFRY samt Jennie Argerich, samordnare av hållbar stadsutveckling på Stockholms stad.

Vi kommer att samtala kring:

  • Vad säger forskning om barnvänliga städer?
  • Stockholms stads metod för att jobba med barnens delaktighet och inflytande 
  • Hur implementerar vi barnkonventionen i stadsutvecklingsprojekt? 
  • En stad för barn är en stad för alla. Stämmer det?

Kursen ”Socialt hållbara städer” är en del av Berghs nya utbildningsområde inom stadsutveckling: Urban design & planning. Här kan du läsa mer om det!

Var?

Norra Djurgårdsstaden på Bobergsgatan 48 (ingång från gränden). Viktigt att vara på plats i god tid då vi stänger dörrarna kl. 08.30. Det serveras kaffe/te och smörgås från kl. 08.15.

Övrigt

Detta seminarium kan komma att fotograferas för interna och externa kanaler. Kontakta info@berghs.se om du har frågor eller önskar avboka din plats.

Välkommen!