Socialt hållbara städer

Dagtid
Professional
  • Skapa inkluderande städer
  • Verktyg och modeller för utvärdering
  • Uppdatera din organisationsprocess

Hur kan vi säkerställa att våra städer är socialt hållbara, levande, attraktiva och inkluderande? Enligt FN väntas ca 70 % av världens befolkning bo i städer år 2050. Vill du vara med och utveckla platser och städer för människor, med människor? Då är detta en kurs för dig!

Nyhet

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
33 125 kronor
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om kursen

Vi måste förstå olika perspektiv hos olika människor i våra städer. Vi behöver involvera de som bor, lever och verkar i våra stadsutvecklingsprocesser och ta hänsyn till deras behov och drömmar. Enligt FN väntas ca 70 % av världens befolkning bo i städer år 2050. 

På den här kursen får du förståelse om människors olika perspektiv, praktisk kunskap och konkreta verktyg för att utveckla en samskapande process för att planera, gestalta och skapa upplevelser i städer, för alla människor. 

Vi kommer att utforska dessa nyckelfrågor tillsammans:

• Hur och när bör vi involvera människor i stadsplanering och designprocesser?

• Vilka perspektiv måste vi ta hänsyn till när vi skapar städer? Och varför behöver vi göra det?

• Garanterar en universell stadsplanering och design levande, attraktiva och inkluderande städer för människor?

• Hur kan vi uppgradera en befintlig process till en mer inkluderande och samskapande process med människor?

• Hur förklarar vi för människor komplexa stadsplanerings- och designprojekt med hjälp av kommunikation och Storytelling?

Denna kurs bygger på grupparbete, på verkliga platser i Stockholm. Syftet är att tillämpa kunskap, modeller och verktyg i praktiken. Vi kommer att fokusera på att förstå varför det är viktigt att överväga och involvera människor i stadsplanering och designprocess.

Vi kommer att lyssna på experter som föreläser i ämnet. Senare kommer du att arbeta i grupp med att observera, analysera, utvärdera och utveckla en befintlig plats/område genom att använda verktyg och även genom att genomföra dialoger med människor på plats/område. Det kommer att finnas tid för gruppdiskussioner, presentationer, att dela din egen reflektion och göra din call to action. Du kommer att kunna ta med dina egna stadsplanering- och gestaltnings processer som du arbetar med idag och uppgradera dem till en samskapande process.

Vem är kursen för?

Du är yrkesverksam inom området och intresserad av eller arbetar med stadsutveckling ur social hållbarhetsaspekt och/eller planerar och designar inkluderande rum, platser och städer för alla människor.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design. Metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du är yrkesverksam inom området och intresserad av eller arbetar med stadsutveckling ur social hållbarhetsaspekt och/eller planerar och designar inkluderande rum, platser och städer för alla människor.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Din ansökan är bindande först efter att du tackat ja till kursen via mailbekräftelsen som skickas ut. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
33 125 kronor

Studieavgift exkl. moms
26 500 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Nyhet

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
33 125 kronor
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Kursansvarig

Mustafa.SherifMustafa Sherif, stadsplanerare och marknadsföringsstrateg på AFRY. Mustafa arbetar med den sociala hållbarhetsaspekten i planeringen och gestaltningen av inkluderande städer för människor. Mustafa brinner för kommuniktion och storytelling. Han är också värd för Urbanistica, en internationell podcast om smarta och levande städer för människor.

Det här får du

  • Praktisk kunskap om hur man skapar inkluderande städer för alla människor genom stadsplanering och gestaltning.
  • Förstå varför människors engagemang och delaktiget i stadsutvecklingsprocesser är viktigt.
  • Diskutera, analysera och utforska platser/område runt omkring oss och förstå de nuvarande och framtida utmaningarna utifrån en social hållbarhetssynpunkt.
  • Verktyg och modeller för att utvärdera platser/områden ur en socialt hållbarhetsaspekt.
  • Verktyg och metoder för dialoger/intervjuer med de som bor, lever och verkar där.
  • Färdigheter att uppgradera/omvandla din organisationsprocess till en socialt hållbar samskapande process.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.