Berghs Morning Routine - Event Marketing

Berghs Morning Routine

Hur skapar du möten och evenemang där besökarna i stället för att vara publik blir aktiva deltagare?

Datum
19 oktober 2017
Tid
08:30 – 09:30
Den här händelsen har redan skett.

Evenemang, möten och konferenser blir allt viktigare när det gäller att hantera komplexa kommunikationsutmaningar, bygga relationer och att skapa innovationer.  Trots det fortsätter många möten och konferenser att både planeras och genomföras på rutin, med utgångspunkt i gamla sanningar och synsätt.

Vilka är egentligen de viktigaste ingredienserna när du planerar en konferens eller ett större möte? Varför bör du arrangera evenemang som är medskapande, och hur går du till väga? Tommy Brotte, ansvarig för kursen Event Marketing på Berghs, delar med sig av sina mångåriga erfarenheter och bjuder på insikter i evenemangets dramaturgi och exempel på interaktiva mötesformat.