Lärande organisation

Hur bygger man lärande i en organisation? Vi kallar det Learning Experience (LX). Vår förmåga att lära har blivit en av våra viktigaste kompetenser, och utbildning är ett strategiskt verktyg på arbetsplatsen. Hur går ni från tillfälliga insatser till ett hållbart system? Vilken kombination av lärande passar er? Vi använder vår långa expertis inom utbildning till att erbjuda denna rådgivningstjänst.

Föreläsare från branschen
800
Unika genomförda uppdrag
1397
Utbildade företag senaste 5 åren
588

Vad innebär det att designa sitt företags lärande med Berghs?

Vi designar ett system för ert företags lärande, en form av kompetensplan sett i ett års perspektiv. Frågor vi pratar igenom är t ex: Vad är det som genererar lärande? Vilka format passar för era behov? Vilka interna resurser eller extern kompetens behövs? Berghs erbjuder stöd för er att stärka er EVP (Employer Value Proposition) med unika komponenter som gör er till en attraktiv arbetsgivare.

Vem passar det här för?

Det här är viktigt för alla typer av företag. Mindre företag som behöver säkerställa att lägga en bra grund inför sin fortsatta tillväxt, och medelstora samt större företag/organisationer/myndigheter som behöver bygga och synliggöra ett hållbart och tydligt system för lärande. Vi tror oss träffa dig som är learning & development ansvarig, HR ansvarig, kommunikations­chef eller VD på företaget. Vi anpassar upplägget efter er storlek och behov.

Hur går det till att designa sitt lärande?

Vi träffas en timme för att få en övergripande bild av ert behov och marknadssituation. Vi bokar in ett 2-3 timmars samtal där vi genom en strategisk workshop identifierar ert nuläge och er målbild, i syfte att säkerställa att insatsen skapar en bra ROE – Return of Education. Vår leverans till er är en designad skräddarsydd “kompetensplan”, ett system för lärande med förslag på blended learning bestående av olika moduler och aktiviteter.

Jobben förändras. Förmågan att anpassa, utveckla och ställa om kompetens blir mycket tätare förknippat med företagens framgång. Kompetensutveckling är nödvändigt för att vara attraktiv som arbetsgivare, för att höja produktiviteten och för att stärka konkurrenskraften. Att analysera sin lärande strategi och designa ett tydligt system för lärande blir viktigare och viktigare.

Vi hjälper företag säkerställa att kompetensutvecklingen sker på jobbet med ett lärande i form av t ex handledning, kunskapsutbyten, workshops och med projektarbete med tydlig koppling till arbetsuppgifterna så att de nya kunskaperna kan omsättas och tillämpas i praktiken. I den kompetensplan bygger vi ett system för lärande integrerat i arbetet.

Berghs som utbildningsaktör jobbar action-based och utforskar hela tiden nya metoder och modeller för lärande. Vi har kunskap och kan förutse kompetensbehov och nya kompetensområden att utveckla. Vi är har erfarenheter och rutiner för on site, online och blended learning - och kan rådde vad som passar bäst i olika företag och situationer.

Kontakta oss därför att detta stämmer på er:

  • Ja, vi vill boosta vårt lärande!
  • Vi vill utmana oss och jobba strategiskt med lärande för att säkra rätt effekt
  • Vi vill säkerställa att nya kunskaper tydligt omsätts i praktiken
  • Vill delta i en lärandeprocess och är nyfikna på att utforska nya lösningar

Vi bokar ett möte och går igenom processen, och sen startar vi med en workshop!

Jasper Nordling

Head of Studio & Project Director Solutions
jasper.nordling@berghs.se+46 (0) 79 098 26 98

Artiklar