Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

5 tips på hur du bör tänka kring en lärande organisation

Dagens snabba förändringstakt utmanar företag att klara av att både uppdatera kunskap och få in ny kunskap inom helt nya områden. Idag är det individen som initierar och driver behov av utveckling, men framöver behöver företagen ta ett starkare grepp och se över hur de skapar en lärande organisation. Vi delar med oss av hur du kan ta steget mot en mer lärande organisation.

Utbildning sker ofta ad hoc och är inte satt i ett system över tid med målsättning, uppföljning och coachning. Berghs har ett brett kurserbjudande där flera tusen personer uppdaterar sin kunskap varje år och många företag skräddarsyr även utbildning baserat på specifika behov. Under åren har endast ett fåtal företag designat en egen akademi. Nu börjar vi se de första tecknen på förändring baserat på tankarna kring livslångt lärande.

Berghs 5 bästa tips på hur du startar tankarna kring en lärande organisation:

1. Fundera över varför ni behöver lära nytt.

Att lära nytt behöver vara en ständigt pågående process där nyfikenheten är central. Fundera över utbildningsmål i tre nivåer: övergripande företagsmål, specifikt per team och ett personligt mål.

2. Vilka kompetenser behöver ni stärka närmaste åren?

Var brister ni idag? Vad kommer att kunna bli en svaghet för er organisation i framtiden? Behöver ni rekrytera eller vidareutbilda? Eller kanske både och? Nya cross-functional teams som tar sig an framtida utmaningar tillsammans? Medvetenheten tar er långt.

3. Vilka områden funkar att köra som e-learning?

Finns det kunskap och kompetenser som går att bygga som e-learning? Eller kräver det en fysisk utbildning?

4. Vilka personer internt är bra på att lära ut eller facilitera workshop?

Vilka pedagogiska krafter finns internt? Kanske vill personen/-erna i fråga ta ett större ansvar för ett lärande i organisationen, eller kan facilitera i olika konstellationer.

5. Vilken typ av hjälp kan ni behöva (designa upplägg, utbilda, coacha eller annat) och vad kan ni lösa internt?

Hur kan ni bäst jobba systematiskt med omvärldsbevakning/inspiration och säkra kunskapsspridning hos de som lärt sig nytt? Samla in tankar hos både chefer och anställda. För att få full effekt på den investering man gör i utbildning behöver man tänka igenom alla delar. En utbildning har ett före, under och efter. Oftast läggs allt fokus på själva utbildningen, men genom att planera mer innan och bättre ta hand om ny kunskap efteråt så säkerställer man att få full effekt av investeringen i utbildning.

Intresserad av att lära dig mer om hur du kan skapa en lärande organisation? Vi hjälper dig gärna framåt. Vi hörs på solutions@berghs.se