Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Därför behöver du känna till ROE och så använder du det

ROE är ett begrepp som växer allt mer, inte minst inom kommunikations­branschen. Förkortningen står för Return on Education, ett begrepp som innebär att lärandet inom organisationer behöver en strategi. Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs, berättar mer om begreppets framfart.

Augusti 23, 2019

Historiskt sett men även idag är det den anställda som initierar och driver behovet av utbildning, men framöver behöver företagen ta ett starkare grepp och se över hur de skapar en lärande organisation. Inte bara för att behålla sin personal, utan även för att själva kunna dra nytta av den nya kompetensen som företaget tillskansar sig.

Hur bör du som företag jobba med ROE?

Bra fråga! Om du går en kurs eller en utbildning är glömskekurvan därefter väldigt brant, så det är viktigt att snabbt använda kunskaperna praktiskt. På så vis omvandlas kunskap till faktiskt kompetens, ett steg som många idag missar. På en kunskapsdriven marknad är lärande en strategisk utmaning precis som logistik, leverantörsval och inköp är. Vikten av att målsätta och utvärdera en utbildning både innan och efter borde vara lika naturligt som att målsätta andra delar av en anställds prestationer eller företagets affärsmål.

Varför är det viktigt att tillämpa ROE?

Utbildning och kompetensutveckling som kopplas till viktiga mål är motiverande för både individen och företaget. Det ger också bättre förutsättningar för det viktiga steget att öppna upp för de nya kunskaper och kompetenser som tillförs, eftersom det ligger i alla intresse att se kunskaperna omsättas. Förändring kostar alltid energi och därför måste målet vara tydligt. Annars trillar vi ofta snabbt tillbaka i gamla mönster, utbildningen ses som meningslös och det blir ett negativt flöde.

Kan du ge ett exempel på hur ROE kan hjälpa ett företag?

Om du är osäker på vad som är mest kostnads- och tidseffektivt mellan när det gäller att rekrytera en ny medarbetare eller utbilda en befintlig, kan en tydlig strategi och struktur för lärande med ROE som KPI vara en stor hjälp.

Hur kan ROE mätas?

Rent matematiskt är det samma princip som när du räknar ut ROI, det handlar om att få hävstång på insatsen. Om du behandlar dina utbildningsinsatser som alla dina övriga investeringar blir det enklare att räkna på insatsen kontra avkastning. För att ta ett exempel: Låt oss säga att en kommunikationskonsult drar in en miljon med sin nuvarande kompetens, men har möjlighet att öka ersättningen till 1,5 med en kompletterande kompetens, är det enkelt att räkna ut en rimlig kostnad för utbildningen.