Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Student Lab Länsförsäkringar Stockholm: vi ska bli stadens mest omtyckta företag!

Lansforsakringar_student_lab

Den 21 oktober står Länsförsäkringar Stockholm som värdar för Student Lab. Mats Carlens, Kommunikations­chef på Länsförsäkringar Stockholm, berättar mer om uppdraget och vad han hoppas att dagen ska mynna ut it.

Hej Mats! Hur kommer det sig att Länsförsäkringar Stockholm med dig i spetsen valde att bli värdar för ett Student Lab? 

Det finns många anledningar till det men framförallt handlar det om att få fler synpunkter och idéer på hur vi kommunikativt tar ett redan startat arbete vidare. Samtidigt är arbetssättet inom Student Lab, och att arbeta fram en brief, väldigt nyttigt för oss som uppdragsgivare.

Vem är du själv inom Länsförsäkringar Stockholm? 

Jag är sedan några år Marknads- och kommunikations­chef på Länsförsäkringar Stockholm, ett försäkringsbolag som är ägt av kunderna och helt fokuserar på de som bor och verkar inom Stockholms län.

I er brief till studenterna som deltar i Student Lab nämner ni att Länsförsäkringar Stockholm vill bli stadens mest omtyckta företag. Berätta om er resa mot det! 

Precis! Att bli Stockholmarnas mest omtyckta företag ligger i vår vision och det hela företaget jobbar mot. För att bli det har vi startat väldigt många aktiviteter. Det handlar såklart om att erbjuda prisvärda, smarta och begripliga produkter och tjänster i första hand. Men även här, kommunikativt, har vi ett viktigt uppdrag. Ett högflygande mål anser vissa, men vi ser ingen anledning att sikta lägre.

Kan du berätta lite om uppdraget och utmaningen som ni vill att de medverkande studenterna vid Student Lab ska lösa? 

Vi är redan idag väldigt engagerade i Stockholm och vill bli det ännu mer. Vi har ett hållbarhetsarbete som engagerar hela företaget och vi har en rad samhällsengagemang vi tycker är viktiga och där vi samarbetar med väldigt duktiga partners. Utmaningen är att vi i vår marknads­kommunikation har svårt att nå ut med både vår mission och vad vi gör. När vi däremot träffar kunder och samarbetspartners på tu man hand får vi ett helt annat gehör vilket också stärker oss att vi är på väg åt rätt håll. Men fler behöver veta och vi behöver stärka vår interaktion med stockholmarna.

I den bästa av världar - vad lämnar Länsförsäkringar Stockholm Berghs Student Lab med i slutet av dagen den 21 oktober? 

Jag lämnar dagen fylld med nya uppslag och nya idéer inte bara hur vi sprider vårt budskap utan även hur vi laddar stockholmarna med inspiration och verktyg för att förbättra vårt lokala samhälle. Vad kan jag göra? Och hur gör jag det?

Vilka skulle du vilja uppmana att söka till Student Lab? 

Du som brinner för det lokala Stockholm och har många idéer på hur vi kan göra Stockholm en bättre plats att bo, leva och vara företagare i och på. Och att du tror att ett kundägt försäkringsbolag kan vara de som gör skillnaden.