Kurser

Intern kommunikation

  • Kommunikationsplanering
  • Lyckas med möten och dialog
  • Stödja ett kommunikativt ledarskap

En välmående organisation är bevisligen mer framgångsrik och det är människorna som gör skillnaden. Vill du ta klivet och bli ännu bättre på att skapa vi-känsla hos er? Här får du både praktisk och teoretisk kunskap för att se till att den interna kommunikationen bidrar till att verksamhetens mål nås.

Format
Dagtid
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm
Pris
35 000 SEK (inkl. moms)
28 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Fredag 30 augusti
Start
Torsdag 10 oktober
Slut
Torsdag 21 november
Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Vår uppgift är att bidra till att människorna i verksamheten speglar varumärkets innersta kärna.

En välmående organisation är oftare framgångsrik och det är människorna gör skillnaden. Människor som trivs på sin arbetsplats och som känner sig delaktiga, motiverade och stolta. Hur vi kommunicerar internt har fått en ökad betydelse i en alltmer föränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för hur verksamheten uppfattas utifrån.

För oss som jobbar mer dedikerat med den interna kommunikationen handlar det om att skapa förutsättningar för verksamhetens kommunikation internt. Förutom att se till att det finns kanaler så handlar det om att sätta frågor i ett begripligt sammanhang, ge mening i det komplexa, bidra till förståelse och svara på frågan varför.

Lyckad intern kommunikation är den som inte bara når fram, utan även når in. Det är då vi får engagerade, kommunikativa medarbetare och en viktig kanal för att nå dit är kommunikativa ledare.

Här lär du dig grunderna i strategiskt internt kommunikationsarbete och sambanden mellan organisationens mål och dina insatser som kommunikatör. Du får en mix av den teoretiska basen och de praktiska kunskaperna som krävs för att ge ett aktivt stöd till medarbetare och ledare. Efter kursen ska du känna dig så förtrogen med grundläggande begrepp, teorier, metoder och verktyg att du kan arbeta mer strategiskt med intern kommunikation.

Den här kursen vänder sig till dig som har några års praktisk erfarenhet av arbete med intern kommunikation eller motsvarande. Du vill ta ett ökat ansvar för att att den interna kommunikationen bidrar till att organisationen går i takt mot verksamhetens mål. 

  • Kunskap om hur intern kommunikation bidrar till varumärke och resultat
  • Kommunikationsplanering
  • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
  • Att använda insikter om beteenden för förändring på riktigt
  • När krisen kommer – så arbetar du internt
  • Den digitala arbetsplatsen som en del av kanalstrategin
  • Att lyckas med möten och dialog

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Din ansökan är bindande först efter att du tackat ja till kursen via mailbekräftelsen som skickas ut. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.

Kursintyg

Efter genomförd kurs inkl. hemuppgift (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
35 000 kronor

Studieavgift exkl. moms
28 000 kronor

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Kursansvarig

Sofie_Reutercrona

Sofie Reutercrona

Konsult, utbildare och föreläsare.

Tidigare kursdeltagare

Kursen varvade både praktiska och teoretiska kunskaper vilket passade mig utmärkt.

När jag gick kursen Internkommunikation fick jag praktiska kunskaper som jag direkt har använt mig av i min professionella roll som kommunikatör.

Binaji Marouf
Kommunikatör

Kursinformation

Nivå
Professional
Format
Dagtid
Språk
Svenska
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm
Pris
35 000 SEK (inkl. moms)
28 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Fredag 30 augusti
Start
Torsdag 10 oktober
Slut
Torsdag 21 november
Lektionstid
24 timmar
Egenstudier
Ca 2-4 timmar per vecka
Kursdatum

Torsdagarna 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11 och 21/11 kl 13-17.

Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Utbildningskoordinator

Stina Svärd