Artiklar

Matilda lärde sig hur bra intern kommunikation stärker varumärket

Matilda.Pettersson_efterkursen

Matilda Pettersson är kommunikations- och marknadschef på Avarn Security. I höstas gick hon kursen Intern kommunikation på Berghs. Här berättar Matilda om utbildningen, priset på Stora Karriärdagen och hur företaget har fått användning av hennes nya kunskaper.

Hej! Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Matilda Pettersson, är 28 år, bor i Stockholm och arbetar på säkerhetsföretaget Avarn Security sedan augusti 2022 då jag klev in som Executive Assistant-Management Trainee. I september 2023 startade jag en ny avdelning inom kommunikation och marknad och blev kommunikations- och marknadschef.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är utbildad Affärsinriktad konceptutvecklare på Affärshögskolan och har sedan tidigare lång erfarenhet som butikssäljare. Innan jag började på Avarn hade jag en roll som säljande projektledare och verksamhetsutvecklare på en mediebyrå som främst inriktade sig på livestream- och videoproduktion inom B2B.

Du gick kursen Intern kommunikation hos oss under hösten 2023. Vad var det som fick dig att välja denna?

– Med anledning av min nya roll och ett projekt gällande framtagandet av ett nytt koncerntäckande intranät såg jag behovet och värdet i att förkovra mig ytterligare inom området och timingen var väldigt bra för starten av den här utbildningen. Utöver det så har jag hört mycket gott om just Berghs.

Vad har du fått med dig från kursen?

  • Det jag främst tagit med mig är vikten för en organisation att förstå skillnaden på kommunikation och information, samt hur man bör kommunicera för att få ut önskad effekt.
  • Jag tar även med mig en del mallar och verktyg för att få bättre struktur kring hur vi internt kan få övriga organisationen att bli en bättre beställare mot vår avdelning för att arbeta mer fokuserat och kostnadseffektivt.
  • En viktig insikt är också att oavsett hur stor eller liten organisation man arbetar inom eller hur många medarbetare som jobbar med området internkommunikation eller hur stor budget man har så delar vi ungefär samma utmaningar inom våra respektive roller.

Hur var lärarna?

– I och med att lärarna kommer direkt från näringslivet och är specialiserade på sina områden var kvalitén genomgående hög, samt att det märks att de kontinuerligt håller utbildningar och/eller presentationer då de rent pedagogiskt gjorde det mycket bra. De var tydliga och lagom akademiska för målgruppen på utbildningen.

Vad tycker du var roligast eller mest lärorikt på utbildningen?

– Det som var absolut roligast var att ta del av mina kurskamraters vardag då vi kom från väldigt olika verksamheter med olika ansvarsområden. Denna utbildning var verkligen ett tillfälle att inspireras av andras best practice och applicera det på ens egen verksamhet.

Fick du någon aha-upplevelse?

– Det är väl inte riktigt en aha-upplevelse, men insikten i den bredd av områden som eventuellt förväntas täckas in av en kommunikationsavdelning i olika verksamheter. Hur viktigt det är att ha tydliga gränsdragningar i en organisation där resurserna är begränsade och önskemålen många.

Hur har du fått användning av det du lärde dig?

– Jag har delvis fått möjlighet att applicera ett mer konkret tänk kring vad som ska kommuniceras vart i det internkommunikationsprojekt som vi har pågående. Vikten av att tänka nerifrån och upp och inte tvärtom i en organisation, vad vill medarbetarna veta och ta del av och inte enbart fokusera på vad vi som organisation centralt vill berätta. Detta är något som jag planerar för att inkludera i våra framtida internutbildningar.

Hur kan en dag på ditt jobb se ut?

  • För tillfället ligger mycket fokus på att sitta i möten och diskutera layouter, menyer, målgrupper och kanalstrategier för vårt nya intranät, som kommer att spela en stor roll i hur vi som arbetsgivare attraherar och bibehåller engagerade medarbetare inom organisationen. Detta är av stor vikt i och med att rekrytering av nya talanger är en stor utmaning inom vår bransch som hos så många andra.
  • I kombination med det interna fokuset ligger även ansvaret på min avdelning att driva den externa kommunikationen där vi håller på att se över hur vi som varumärke kan fortsätta det strategiska arbetet framåt för att hänga med i utvecklingen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag har stora möjligheter att vara med och påverka i form av både mandat och fördelat ansvar. Dels inom mitt eget ansvarsområde, men även breddat i samarbete med andra verksamhetsgrenar. Detta är vad som driver mig framåt till att vilja utvecklas i kombination med relationsbyggandet både internt och externt.

Och vilka är utmaningarna?

– De stora utmaningarna är kopplade till att vi är ett stort företag som ingår i en ännu större koncern där ledtider från idé till succé ofta kan vara väldigt långa då det finns en hel del processer att förhålla sig till. Det krävs även ett stort fokus på att bygga interna relationer för att driva saker framåt.

Lär dig något nytt!

Berghs erbjuder ett stort kursutbud inom många ämnesområden. Det finns både kurser i våra lokaler i Stockholm och på distans.

Välj kurs här!

Avarn Security vann pris på Stora Karriärdagen 2023. Grattis! Vill du berätta något om detta?

– Ett stort fokus framför allt under 2023 har legat på hur vi attraherar och behåller engagerade medarbetare där vi har identifierat några olika spår som är extra viktiga för oss som organisation att satsa på. Framtagandet av en ny plattform, samt kanalstrategi för intern kommunikation är ett av dessa spår där implementeringen av plattformen kommer att bli en viktig del i vårt fortsatta Employer branding-arbete. Att vinna priset är för oss ett tecken på att vi fokuserar på rätt saker och att vi strategiskt är på väg åt rätt håll.

Har du något karriärtips du vill dela med dig av?

  • ”Fake it till you make it” är ett av mina viktigaste fokus. Alltså att du går in i varje uppgift/utmaning du får på dig och tänker att du kan detta redan och har gjort det 1000 gånger innan.
  • Ett annat är att se varje person du möter som vem som helst, oavsett om det är en VD på ett globalt bolag eller någon annan högt uppsatt person inom ett välkänt företag. Jag tror att det är en av de viktigaste faktorerna till att jag har lyckats hamna där jag är idag. Jag är inte rädd för att misslyckas och ser värdet i min kompetens lika mycket som någon som har arbetat 20 år längre genom att tänka på detta sätt.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad inom ämnet du läste hos oss?

– Jag håller mig fortsatt uppdaterad genom att göra mitt jobb och hitta lösningar på utmaningar som vi stöter på längs vägen då allt egentligen handlar om just intern kommunikation i min arbetsvardag för tillfället. Jag ser även till att passa på att tillvarata kompetensen hos vår leverantör av det nya intranätet i det samarbete som vi har pågående, men också genom möten med potentiella andra leverantörer för att höra vad som är nytt inom området.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att gå denna kurs?

– Gå absolut kursen om du har någon form av ansvar i din roll för internkommunikation, men försök att tajma med en period då du har lite mer tid att reflektera över innehållet så att du på bästa sätt har möjlighet att ta hand om kunskapen.