Samarbeten utanför Stockholm

Berghs har sedan 1941 verkat som kommunikationsskola i Stockholm. Idag är vi inte bundna till en fysisk plats, utan gör utbildningar i hela Sverige. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov, oavsett vart ni befinner er.

Föreläsare från branschen
800
Unika genomförda uppdrag
1688
Utbildade företag senaste 5 åren
588

Grand North

Sedan drygt två år har Berghs i samarbete med Grand North genomfört ett antal mycket uppskattade kortare utbildningsinsatser på plats i Östersund. Framför allt riktade till regionala målgrupper, för att erbjuda möjlighet till minskat resande ur ett långsiktigt hållbarhets perspektiv. Under det senaste halvåret har dessa genomförts online på grund av rådande omständigheter. Vi har kommit överens om att avvakta förloppet under första kvartalet 2021 och för att ta beslut när kommande utbildningar ska starta upp igen

Berghs och Brightnest kunskapsrustar

Under 2019 genomfördes de första kommunikationsutbildningarna inom Innovationsprocesser, Hållbarhets­kommunikation och Projektledning.

Läs mer om våra skräddarsydda utbildningar