3 tips för att skriva en bra prompt till AI

Anders J Larsson_Berghs

Den vanligaste frågan Anders J Larsson får när han föreläser om generativ AI är hur man skriver bra promptar. Här delar han med sig av tre tips anpassade för AI-programmen Midjourney och ChatGPT.

Skrivet av Berghs School of Communication
September 4, 2023

1. Lär dig hur Midjourney vill bli promptat

  • Midjourney släpper regelbundet nya versioner och AI:t blir allt bättre på att förstå din prompt*. Nu kan du även få tips om hur Midjourney VIKTAR din prompt. Med version 5.2 räcker det att skriva ”A photo of a horse in sunset”. Du behöver inte använda ord som Photo realistic, hight resolution, 4K, kameramärke, typ av optik, etc.
  • Håll det enkelt! Om du inte är nöjd, lägg till negativa viktningar. Det gör du med kommandot ”ord ::-siffra”. Om du t.ex. tycker att din hästbild i solnedgång innehåller för mycket träd så anger du prompten på nytt och lägger till ”tree:: -1”.
  • Ett smart sätt att ta reda på hur Midjourney viktar din prompt är att använda kommandot ”/shorten”. Då får du en lista som beskriver hur Midjourney har prioriterat din prompt. Här kan du även se vilka delar av din prompt som Midjourney tycker är överflödiga, vilket hjälper dig att bli bättre på att skriva promptar.

2. Ge ChatGPT en roll, en uppgift och indata

Om du vill börja utveckla mer avancerade promptar i ChatGPT är en bra syntax:
Definiera en Roll, Beskriv en uppgift, Ange indata.
Exempel: Agera affärsjurist, sammanfatta de ekonomiska riskera i bifogat avtal + Avtalstexten

När du får förslaget fortsätter du i dialog med ChatGPT att utveckla svaret.
Exempel: Föreslå omformuleringar på de risker du identifierat. Omformuleringarna ska minimera risken och kunna användas som argument i en förhandling.

Det är i den FÖRDJUPADE dialogen som ChatGPT verkligen kan göra nytta. Möjligheterna med detta enkla exempel är oändliga och kan resultera i allt ifrån att du får bra argument till en förhandling, till att du utvecklar bättre avtalsmallar för framtida affärer.

3. Använd ChatGPT för att boosta din egen utveckling

Att vara yrkesverksam idag är detsamma som att alltid vara i lärande. Jag behöver ofta snabbt sätta mig in i nya områden och då använder jag ChatGPT som en coach. Istället för att ge mig svar på en fråga instruerar jag ChatGPT att guida mig till nya insikter genom att ställa frågor, sammanfatta och leda mig mot ny kunskap.

Exempel 1: Agera fysiker och förklara begreppet Elektromagnetisk kompatibilitet så att en 7-åring förstår. Använd fantasifulla metaforer.

* Prompt = En instruktion eller beställning till en AI.

Vill du lära dig mer om AI?