Artiklar

3 tips för att skriva en bra prompt till AI

Anders J Larsson_Berghs

Den vanligaste frågan Anders J Larsson får när han föreläser om generativ AI är hur man skriver bra promptar. Här delar han med sig av tre tips anpassade för AI-programmen Midjourney och ChatGPT.

Skrivet av Anette Hamel
April 4, 2024

1. Lär dig hur Midjourney vill bli promptat

  • Med den senaste versionen av Midjourney (v 6 alpha) är det ännu enklare att skapa fotorealistiska bilder tack vare att promptförståelsen ökat. Den stora skillnaden är att du nu endast behöver beskriva vad du vill se i bilden. Tidigare behövde du beskriva hur Midjourney skulle skapa bilden genom att skriva in referenser till kameramodeller, filmtyper, bländare, ISO, etc.
  • Pröva nya Style Reference och du kommer upptäcka att det nu går att skapa en serie bilder i samma stil. Det kan vara en metod för att bygga en egen bildbank med bilder i din organisations manér.
  • Vill du bli bättre på att skriva effektiva promptar så testa kommandot ”/shorten”. Då får du en lista som beskriver hur Midjourney har prioriterat din prompt. Här kan du även se vilka delar av din prompt som Midjourney tycker är överflödiga, vilket hjälper dig att bli bättre på att skriva promptar.

2. Ge ChatGPT en roll, en uppgift och indata

Om du vill börja utveckla mer avancerade promptar i ChatGPT är en bra syntax:
Definiera en Roll, Beskriv en uppgift, Ange indata.
Exempel: Agera affärsjurist, sammanfatta de ekonomiska riskera i bifogat avtal + avtalstexten.

När du får förslaget fortsätter du i dialog med ChatGPT att utveckla svaret.
Exempel: Föreslå omformuleringar på de risker du har identifierat. Omformuleringarna ska minimera risken och kunna användas som argument i en förhandling.

Det är i den FÖRDJUPADE dialogen som ChatGPT verkligen kan göra nytta. Möjligheterna med detta enkla exempel är oändliga och kan resultera i allt ifrån att du får bra argument till en förhandling, till att du utvecklar bättre avtalsmallar för framtida affärer.

3. BJUD IN CHATGPT TILL DITT NÄSTA MÖTE

Om du vill öka möteskvaliteten rekommenderar jag att bjuda in ChatGPT. Förbered promptar kring mötets syfte och målsättning. Använd sedan ChatGPT som assistent och moderator med uppgift att ställa frågor, sammanfatta diskussioner, analysera och utmana, ifrågasätta och komma med kreativa inspel. Med väl genomtänkta promptar och en fördjupad dialog kommer ChatGPT att skapa struktur och fokus. Du kommer kunna ha färre möten, kortare möten och bättre möten.

* Prompt = En instruktion eller beställning till en AI.

Vill du lära dig mer om AI?