Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Analoga spaningar på digitala trender från Gulltaggen 2018

Åtta Berghsstudenter delar spaningar och trender från Gulltaggen 2018.

Gulltaggen började delas ut 1998 och är idag en av nordens största tävlingar för digital kreativitet, kommunikation och innovation. Årets gala var den tjugonde i ordningen och hölls vid Folketeatern i Oslo. I studentkategorin hade Berghs hela fem av sju nomineringar och kammade hem både guld, silver och brons innan kvällen var slut.

Prisutdelningen föregicks av flera intressanta gäster som pratade om digitala trender. Senare under kvällen skulle det bli tydligt att mycket av det som diskuterats också återspeglades i de vinnande bidragen. Vi tog tillfället i akt att samla de viktigaste spaningarna och tydligaste trenderna.

Insiktsfull data
Att använda data är inget nytt, och vi har sett många lyckade exempel på datadrivna case de senaste åren. Lösningar som förflyttat gränser och skapat innovativ kommunikation. Men data i sig är bara information, och även om det är ett fantastiskt verktyg, så måste det tillämpas på ett relevant sätt för att bli intressant. Nyckeln är att koppla datan till en stark insikt om mänskliga beteenden, och lösa ett verkligt problem. Lyckas man med det finns alla förutsättningar för att skapa en framgångsrik kampanj. Det visar sig inte minst i det vinnande bidraget i datakategorin.

Finn - Godt Brukt År av Morgenstern

UX är king
Att kartlägga användarupplevelsen blir allt viktigare, åtminstone att döma av de vinnande bidragen i Gulltaggen 2018. För att göra det på ett framgångsrikt sätt krävs djupgående insikter och förståelse för målgruppen. Att gissa och skjuta från höften duger inte. De beslut som tas, och riktningar som stakas ut, måste vara förankrade i ett underlag som bygger på lyhördhet inför målgruppens preferenser. Vinnande bidraget i ”produkt och tjänstkategorin” är ett tydligt exempel på just detta.
reMarkable - The Paper Tablet

 

Flytta horisonter i digitala aktiveringar
Ibland vet man inte om idéer går att förverkliga, helt enkelt för att ingen gjort något liknande tidigare. Vi är nog många som skriver under på att det är lätt att begränsas av frågan: ”Och hur skulle det gå till?”. Där och då är det lätt hänt att idén dör, eller hamnar i en byrålåda någonstans och aldrig ser dagens ljus igen. Därför är det både beundransvärt och befriande när någon bryter ny mark, kör ända in i kaklet och tar idén från skiss till en helt unik slutprodukt. När det lyckas är det också ett effektivt sätt att stärka varumärket och skapa engagemang kring produkten. Det mest prisade caset i Gulltaggen 2018 lyckas väldigt väl med det.
Audi Sandbox

 

Hellre sant än snabbt
En av gästerna som intervjuades på scen var VG’s ansvarige redaktör Gard Steiro, som också har många års erfarenhet från mediahuset Schibsted. I tider av fake news och polarisering menar Gard att det överlägset viktigaste för nyhetshus just nu är tillit. Man behöver inte vara först med nyheter, viktigast är att de faktiskt stämmer. Det digitala mediaklimat vi lever i kan vara svårt som konsument att navigera i, och tillitsfrågan är mediebranschens största utmaning. Att lyckas bibehålla sanningshalt och kvalitet, när krav på snabbhet och kvantitet ökar, är nyckeln för att skapa långsiktigt förtroende för medierna.
Mänskligare AI
Det finns mycket att säga om AI. Inte minst om man frågar 14-årige Tanmay Bakshi, som redan vid 9 års ålder skapade sin första iOS app och bara tre år senare blev den yngste IBM Watson-programmeraren i världen. Killen kan sin AI och höll en exklusiv presentation på Gulltaggen om vad han anser kommer hända framöver. Det centrala i hans dragning var att AI bör betraktas som en hjälp, och inte som en ersättare. Av människor, för människor. Den nya tidens AI handlar om mycket mer än bara avancerade matematiska formler. Det forskas intensivt på metoder för att applicera mer mänskliga egenskaper på AI, som att förstå kontext och dra rätt slutsatser utifrån ett givet sammanhang. Machine learning handlar om att få datorer att lära sig utifrån data, utan att datorerna har programmerats för just den uppgiften. Det gör det möjligt för dem att lära sig att göra skräddarsydda produktrekommendationer utifrån våra beteendemönster och fortsätta hjälpa oss i vardagen.
Sammanfattningsvis
Gulltaggen lever upp till sitt rykte om att premiera digital kreativitet och innovation, som bryter ny mark i det ständigt skiftande mediaklimat vi lever i. Överlag var det mycket produktutveckling som belönades och nya digitala utbildningsverktyg. En kul insikt är att Berghs verkligen ligger i framkant när det handlar om att förena innovation och kommunikation. Det blev väldigt tydligt i och med utdelningen i studentkategorin, så Gulltaggen är en tävling Berghsstudenter har goda förutsättningar att skörda fler framgångar i framöver.
Tusen takk
/Adam, Victor, Jack, Hanna, Hugo, Simon, Gustaf & Svante