Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs analyserar valkampanjer i Metro

Inför valet har Metro tagit hjälp av en expertpanel från Berghs för att analysera hur partierna kommunicerat i sina valkampanjer. I analysen ingår alla riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Fokus ligger på hur partierna kommunicerar, inte vad.

Berghs programansvariga för skolans heltidsprogram är de som ingår i expertpanelen hos Metro, där samtliga har fokuserat på sitt programområde. De programansvariga är Rosalin Gustafsson, David Alledal, Pål Pettersson, Cecilia Wirseen, Marie Alani och Petronella Barvaeus. De har specifikt tittat på kommunikationen i valkampanjerna; färg, form, uttryck och kanalval – inte det politiska budskapet eller åsikter.

Hur kommer det sig att Berghs tog sig an det här uppdraget?

– Vi vill sprida kunskap om kommunikation till allmänheten om hur man kan granska kommunikation kritiskt. Det handlar också om att belysa att precis som vilket varumärke som helst så finns det alltid en gedigen strategi bakom kommunikationen - det är just detta vi vill jämföra mellan dessa olika kampanjer, säger Rosalin Gustafsson.

– Partierna har fortfarande ett väldigt traditionellt sätt att skapa kommunikation på. Det vi på Berghs kan bidra med är att ge perspektiv på vad som är ett mer slagkraftigt och nyskapande sätt att göra det på. Numera är det varumärkena och företagen som är experter på det, medan partierna mal på med sina gamla valaffischer och likartade frågeställningar, säger Pål Petterson. 

Hur skiljer sig den analoga och den digitala kommunikationen hos partierna?

Panelen har granskat både analog och digital kommunikation och kan se tydliga skillnader. Den gemensamma uppfattningen är att det känns spretigt. Budskapen går inte riktigt ihop och uttrycken kan se olika ut i olika kanaler.

– Tyvärr är det ganska tydligt när det har varit olika arbetsgrupper som gjort olika enheter. En arbetsgrupp för traditionell media och ett sociala medier-team som inte stämt av med varandra till exempel. Det kan vara helt olika uttryck och finish på enheterna, vilket gör att det håller inte alltid ihop, säger David Alledal.

Hur viktiga anser ni att de välkända valaffischerna är som kommunikationskanal?

– Affischerna är ju såklart olika många på olika orter och kanske då också varierar i hur effektiva de är. Vi har i första hand tittat på den nationella kampanjen som partierna bedriver. Men något vi lagt märke till är att till och med de som försöker nå en yngre målgrupp inte verkar ha anpassat sitt kanalval efter vart de enklas nås utan kör på med sina affischer, säger Marie Alani.

– Vi vet ju att utomhusreklam och print blir mindre viktiga ur ett påverkansperspektiv, så ser trenden ut idag. Det känns mer som att affischerna på stan är av traditionsskäl, vilket man såklart kan ifrågasätta. Snart kommer vi börja se, även om affischerna inte har så stor miljöpåverkan, att den vanliga medborgaren tycker att det är miljöpåverkan och det är rent nedskräpande, säger Pål Pettersson.

Hur har det varit att tycka till om partiernas valkampanjer?

– Det känns roligt att vi på Berghs får möjlighet att prata om kommunikation utöver enbart reklam och PR, det är kul att få vara med och bredda perspektivet, säger Marie Alani. 

– Det har varit väldigt nyttigt att titta på alla dessa valkampanjer och få lägga bort alla politiska åsikter helt och hållet, och bara fokusera på hur, inte vad. Vi lyckades hålla oss objektiva genom alla analyser, det har varit givande, avslutar David Alledal.

Läs samtliga analyser på Metro.se.

Expertpanelen från Berghs:

Marie Alani, programansvarig för Berghs Bachelor

David Alledal, programansvarig för Art Director/Copywriter

Pål Pettersson, programansvarig för Communication Design

Rosalin Gustafsson, programansvarig för Strategisk Kommunikation och Public Relations

Cecilia Wirseen, programansvarig för Digital Strateg/Digital Kreatör

Petronella Barvaeus, programansvarig för Digital Strateg/Digital Kreatör