Artiklar

Berghs bjuder in till (Un)conference om AI

Den 4 april anordnar vi på Berghs en så kallad Unconference om Artificiell Intelligens - AI. Vi kommer att belysa och utforska AI ur flera aspekter; som verktyg, ur etisk synvinkel och vilka effekter AI kommer ha inom kommunikation och utbildning i framtiden. Hur tänker vi på Berghs idag kring AI? Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka kommunikations­arbetet framåt? Och vad är egentligen en "unconference"? Här svarar vår VD Camilla Wallander (CW) och vår Head of Insight Joakim Thulin (JT) på dessa frågor och andra.

Mars 13, 2023

En Unconference innebär att alla deltagare är medskapare och bidrar till agendan och diskussionerna för eventet, istället för att följa ett konventionellt upplägg av en konferens. Eventet fylls med kortare föreläsningar på 10-20 minuter i kombination med längre workshops. Du kommer själv eller med några kollegor för att lyssna, reflektera ihop. Kanske är du en av talarna som även deltar aktivt under dagen. Programmet växer fram och publiceras någon vecka innan, och det dyker troligtvis även upp överraskningar.

Välkommen till AI (Un)conference!

Anmäl dig här!

Varför är det viktigt att samlas för att diskutera AI för branschen?  

CW: Berghs har ett utforskande mindset. Vi behöver sätta oss in i och förstå det som är nytt inom mängder av områden för att utveckla relevanta kurser. Det gör vi oftast genom samtal. Nu tänker vi att detta område kräver lite längre tid att få lyssna, prata och ta sig tid att resonera tillsammans eftersom det just nu dyker upp nya möjligheter varje vecka.

JT: Tekniksprång ställer ofta till både oreda och skapar fantastiska möjligheter parallellt. Och eftersom dygnet bara har 24 timmar gräver vi ofta ner oss i en eller några få delar av utvecklingen. Så medan vissa av oss testar nya AI-verktyg för brinnande livet är andra helt fokuserade på legala konsekvenser eller hur det påverkar framtida köpbeteenden. När vi samlas ges vi chansen att lära av varandra och utveckla ett gemensamt språk som gör alla samtal om AI betydligt mer givande. 

Vad hoppas ni besökare ska få uppleva på en Unconference?

JT: Samskapande aktiviteter har alltid unika kvaliteter eftersom att mångfalden i perspektiv kommer naturligt. Jag hoppas och tror att det slår igenom inte bara i innehållet utan också i oväntade format på både presentationer, lab och workshops. Plus att alla som går på en Unconference är motiverade att vara där för att lära och knyta kontakter. Det gör skillnad, inte minst i mingel och samtal.  

CW: Det som är intressant är att vi inte vet det helt förrän vi själva tar del av dagen. Alla som är med och bygger upp talarprogrammet deltar för att få chans att fånga frågor och intressanta reflektioner som garanterat uppstår. Vi tar in intresse och har en enklare form av jury för att värdera olika spår så att vi får en så varierande och aktiv dag som möjligt! 

Hur kommer AI verktyg att påverka kommunikations­arbetet?

CW: Det har redan börjat påverka såväl den kreativa processen som som det digitala strategiarbetet. Först gäller det att förstå vilka verktyg som kan hjälpa till med vad. Sen börja testa och se hur de kan användas på ett effektivt sätt. Det kommer krävas mer kunskap samt även känsla för när det skapar riktigt värde. Idag lyssnade jag in på Googles presentation av sina nya AI verktyg, och ser fram emot nyttja nya multisearch samt funktionen NORA (no right answer) som ska ge svar med olika perspektiv vid en sökning. Det kommer direkt att påverka insiktsarbete.

JT: Jag tror inte det krävs så mycket mer effekt än vad dagens AI-verktyg har för att konstatera att hela samhället påverkas av AI och därmed givetvis också kommunikation i alla dess former. Och då vet vi ändå att det inte kommer att sluta med dagens utbud utan vi har bara sett början. Just nu är det sök som förändras snabbt, och samtidigt sänks tröskeln för skapande inom text, bild, video, konst och design. Att börja orientera sig i den här nya verkligheten är ett måste för den som vill förstå morgondagens kommunikationsmöjligheter och utmaningar. Och Berghs Unconference är ju ett utmärkt ställe att börja, eller fortsätta, lära sig mer. 

Vad är Berghs förhållningssätt till AI som skola? 

CW: Våra studenter letar och hittar ofta ny innovativ teknik. I höstas började de använda en mängd olika AI verktyg. Både genom att själva utforska, men också i de olika kurserna där kursansvariga tycker det är intressant att lära ihop med studenterna. Vi är helt säkra på att ett antal av årets arbetsprover kommer göras till viss del med hjälp av AI. Det som är intressant att se hur de nyttjat detta i processen, och vilka vägval som gjorts.