Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs Morning Routine: Att mäta kundnytta

Hur mäter ni relationen mellan företaget och era kunder? Och hur skulle ni kunna göra?

Nyckeltal kring affär, produktivitet och effektivitet är vardagsmat för de flesta företag. Men hur många av nyckeltalen är egentligen kundorienterade? Hur mäter ni relationen mellan förtaget och era kunder? Och hur skulle ni kunna göra? Det handlar Berghs Morning Routine om den här gången.

Många organisationer använder sig av strategiska nyckeltal för att mäta företagets utveckling. Dessvärre används dessa nyckeltal allt för ofta för att endast mäta affär, produktivitet och effektivitet, och allt för sällan till att mäta kundnytta. En tydlig trend är att ledningsgrupper de senaste åren har förstått vikten av kundorienterade nyckeltal, vilket mäter relationen mellan kunderna och företaget.

Men hur gör man för att mäta kundnytta? Hur identifierar man rätt nyckeltal för olika typer av företag? Hur identifierar man önskade kundbeteenden som gynnar affären?

På scenen ser vi den här morgonen Lina Holmgren och Anette Lovas, som delar med sig av 4 viktiga tips på hur du kan börja arbeta med dessa nyckeltal – direkt.

Anette är kursansvarig för UX strategi på Berghs Upgrade Digital design och konsult på Frontit inom digital produktutveckling, förändringsledning och agil coach. Lina är Digital strateg på Forefront Consulting.