Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs Morning Routine – Intern kommunikation

I det här filmade seminariet djupdyker vi ned i ämnet intern kommunikation och varför den är oumbärlig för framgångsrika företag. Varför? För att människor som är engagerade är det viktigaste kapitalet som finns. Det är människor som förverkligar idéer, gör jobbet och driver utvecklingen framåt.

Intern kommunikation är ett smörjmedel för att skapa engagemang. Människor som mår bra blir bra i mötet kunder. Människor som gillar att gå till sitt jobb berättar det för andra. Därför märks bra intern kommunikation i allra högsta grad i bemötandet gentemot omvärlden.
Vinsterna av en bra intern kommunikation är så många att de knappt går att fånga i text. Det mest uppenbara är att det finns ett starkt samband mellan känslan av att vara informerad och engagemang. Att känna sig lyssnad till och involverad i dialog är en nyckel för att ta ägandeskap för beslut och förändringar. Intern kommunikation skapar förtroende som skapar relation, det blir roligare att samarbeta och jobba med andra. Det blir roligare att gå till jobbet.
  • Hur hänger intern kommunikation ihop med engagemang och lönsamhet?
  • Vad är första steget för att bygga upp en god intern kommunikation?
  • Hur hänger intern kommunikation ihop med goda kundmöten och ett externt uppskattat varumärke?
  • Varför är ledarskapet den viktigaste interna kommunikationskanalen?
  • Vad innebär det i praktiken?
På scen är Anna Almberg, föreläsare, inspiratör och kursansvarig för Berghs kurs Internkommunikation. Anna har i många år varit rådgivare och utbildare till många av Sveriges största organisationer för att få fler att förstå betydelsen av att bli starka inifrån och ut.
Välkommen!