Artiklar

Berghs satsar på Inner Development Goals

Det bästa klassrummet är verkligheten som erbjuder oändliga situationer då du kan träna på att utveckla dig själv. Allt du behöver är att vara uppmärksam på ditt och andras beteende, sätta mål på något du vill utveckla, testa och sedan reflektera.

September 21, 2023

Det är premissen för Berghs nya utbildningsprogram som bygger på The Inner Development Goals (IDG) - ett ramverk som beskriver de inre mänskliga förmågor vi behöver utveckla för att kunna klara av att nå FN:s 17 Hållbarhetsmål till 2030. The Inner Development Goals har tagits fram av forskare världen över och startade i Sverige. IDG-systemet  har identifierat 23 mänskliga  förmågor indelade i fem kategorier: Being, Thinking, Relating, Collaboration och Acting. 

— Vi ville göra det enkelt att träna och utveckla sig själv så vi tänkte att mikroträning och nudging kunde vara en bra metod att förstå hur vi kan ta till oss IDG:erna, säger Patrik Hambraeus som arbetar med Learning & Development på Berghs SOC.

Patrik tog kontakt med Ed-tech bolaget Knowly som jobbar specifikt med att skapa effektivt lärande i vardagen. Tillsammans skapade Knowly och Patrik en pilotkurs som testades med Berghs heltidsstudenter under deras mest hektiska kurs. Träningen byggde på idén att koppla mätning med mål som kunde testas i vardagen. Träningsprogrammet har testats i två pilotprojekt och blivit nominerad i kategorin Årets Mikroträning i Swedish Learning Awards 2023. 

Programmet hjälper deltagaren att vara uppmärksam på den specifika förmåga de själva valt genom små dagliga påminnelser och reflektioner. I slutet av varje träningsvecka har de ett möte tillsammans med sin grupp då de pratar om hur det gått. Det finns ingen “kunskap” att läsa in eller några prov att göra. De hittar själv det de behöver lära sig och tar hjälp av andras framsteg i gruppen. 

Utbildningen bygger på tre pedagogiska grundfundament som driver motivation och lust att lära sig. Det ska vara lätt (Easy), förkroppsligat (Embodied) och bemyndigande (Empowering). 

Det är enkelt för att du inte behöver någon förkunskap och du får frågor varje dag i appen som tar max fem minuter att svara på. Missar du nån dag kan du fylla i nästa dag (Easy).

Du definierar själv vad den förmåga du valt betyder för dig och du sätter dina egna mål. När du under en vecka riktar ditt fokus på just den förmågan kommer du att kunna testa den i verkligheten och kopplar förmågan till det som hände. DU får en story - som blir enklare att minnas och bygga kunskap på (Embodiment). 

När deltagaren själv får agens och kan bestämma över sitt lärande och hur de sätter mål och mäter framgång får de naturligt mera ansvar - vilket leder till att de ofta blir mer motiverade (Empowerment). 

— Jag har tänkt extra mycket på att praktisera Mod och kunde se hur det hjälpte mig och gruppen när jag skulle skapa en trygg miljö med högt i tak, speciellt som vi jobbar med inkluderingsfrågor och jämlikhet," säger Nicole Bagiaras, student på Produktions­ledning på Berghs School of Communication som deltog i ett pilotprojeket IDG@Berghs. Jag ville se till att alla kunde våga komma med idéer, trots att det kanske känns lite obekvämt, säger hon.

Nästa steg är att berätta om träningen på IDG Summit den 11-12 oktober och att lansera träningen skarpt.

— Det kräver lite av deltagarna och blir ofta rätt lustfyllt eftersom deltagarna gör små steg fram varje dag. Forskning har visat att även när vi gör små framsteg släpper loss en dos av oxycontin, må-bra-hormonet, säger Patrik Hambraeus.

Förhoppningen är att utbildningen ska bidra till att sprida kunskap om The Inner Development Goals och varför vi måste ta tag i vår egen personliga utveckling - för att skapa en bättre värld. 

Vill du veta mera? Lyssna på webinariet den 28/9 då Michel Westher från Knowly pratar med Patrik Hambraeus från Berghs SOC.