Artiklar

Camilla Wallander om Årets Framtidslöfte 2022, talang och att aldrig vara nöjd med status quo

Berghs VD Camilla Wallander har under många år suttit i juryn för branschtävlingen Årets Marknadschef. Syftet med tävlingen är att lyfta fram talanger och skickliga ledare som jobbar med marknad och kommunikation, inspirerar till lärande och skapar plattformar för nya möten. I år är Camilla juryordförande i tävlingskategorin Årets Framtidslöfte 2022. Vi har intervjuat henne om rollen och hur hon ser på talang.


Hej Camilla! I år är du juryordförande i kategorin Årets Framtidslöfte. Hur känner du inför uppgiften? 
Det ger en otroligt kick att få ta del av personers beskrivningar av vad de gjort i livet och vilka ambitioner de har för framtiden. Jag har varit del av juryn flera år och är nu pepp att leda arbetet att fortsätta lyfta fram ett gäng förebilder.

Vilka utmärkande egenskaper besitter ett framtidslöfte inom kommunikations­branschen enligt dig?
Det jag har argumenterat för i juryn är att vi ska leta efter talangfulla personer som förutom ett driv också har en tydlig tanke kring vad de vill påverka. En idé om sin riktning. Vi får en chans att läsa igenom en individs utveckling över åren där de berättar vad de gjort och hur de tänker. Att vara medveten och kunna reflektera kring sig själv och sin förmåga är en bra indikation. Personligt ledarskap kombinerat med nyfikenhet att vilja förstå mer är bra egenskaper!

Talang är ett ämne som ofta diskuteras inom branschen. Vad är Berghs syn på talang – medfött eller något man tränar sig till?
Talang är personligt. Det är kontextuellt och det är ett något som utvecklas över tid. Ofta baserat på en nyfikenhet och stark vilja att utvecklas.  Du kan ha en medfödd förmåga/talang men för att den ska ska bli stark behöver du kunna söka efter och tillämpa nya kunskaper. Samt ha en vilja att träna upp förmågan. De som vill göra större impact som att påverka samhällsutvecklingen, vet att det också krävs samverkan och att fånga in olika perspektiv.

Hur bidrar Berghs till att skapa framtidens talanger? 
Vi tror på att ge människor rätt verktyg. En talangfull person utvecklas på den yttersta gränsen till sin egen kapacitet och lär sig vad som fattades, så att det går att addera till nästa gång. Vi hjälper människor att träna på sina förmågor och utveckla ny kompetens! Vår ambition är att skapa förutsättningar för att blir “High on Learning”, att våga ifrågasätta och aldrig vara nöjd med status quo.

Läs mer om Årets Marknadschef 2022 här!