Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Därför behöver kommunikatören bli bättre på att förstå affären

Hur kan dagens kommunikatör bli bättre på att tillämpa det praktiska i en kommunikations­strategi? Markus Lindblad leder kursen Praktisk kommunikations­strategi på Berghs och menar att kommunikatören behöver bli bättre på att förstå affären för att kunna ta fram mer träffsäkra och kreativa lösningar.

Skrivet av David Lindh
Juli 23, 2019

Hej Markus! Vem är du och vad gör du?

Jag heter Markus Lindblad och är kursansvarig på Berghs för Praktisk kommunikations­strategi. Till vardags så är jag Head of External Affairs för en europeisk onlineåterförsäljare, Snusbolaget.se, som säljer nikotin i olika former till hela Europa. Innan det så har jag arbetat 20 år med strategisk kommunikation på både köparsidan och säljarsidan i ledande befattning i offentlig verksamhet och i multinationella företag. Med varumärkesstrategier, finansiell transaktionskommunikation och renodlad lobbying med mera, både lokalt, nationellt och internationellt. Nu brinner jag för att förmedla mina erfarenheter och dra nya slutsatser om hur kommunikation kan bidra till företag och organisationer att nå sina strategiska affärsmål.

Du säger att kommunikatören behöver bli bättre på att förstå affären. Hur menar du då?

Min generella bild av dagens kommunikatörer är att de känner sig som den mest missförstådda disciplinen i varje verksamhet, samtidigt som varje verksamhet undrar hur just kommunikatören bidrar till den löpande verksamheten. I och med att alla framstående ledare och alla framgångsrika företag grundar framgången på kommunikation, vilket även understryks i McKinsey & Company's globala årliga rapport, så finns problemet i kommunikatörens förmåga att se de kommunikativa lösningarna i företaget. Det är ingen annans roll att identifiera dessa än kommunikatören, och då behövs en vilja att förstå affären.

Vad anser du vara det vanligaste misstaget kommunikatörer gör idag?

Det finns inte ett vanligt misstag, det finns två. Båda misstagen sätter vi i första rummet under kursen Praktisk kommunikations­strategi. Det första nämnde jag ovan och handlar om att förstå affären. Det arbetar vi med genom att deltagarna tvingas interagera problemlösare i sin egen verksamhet med chefer och personer som de tidigare inte samarbetat med. Det andra misstaget är att som kommunikatör inte våga släppa rollen som kanalspecialist. Många kommunikatörer har en spets inom webb, press, event, marknad, e-handel, SEO eller kanske sociala medier. Lösningen på varje problem för dessa personer blir oftast mer av det personen i fråga är bäst på. Vi arbetar därför mycket på utbildningen med att konkretisera vad problemet egentligen är, och hur vi kan knäcka en kreativ lösning på det övergripande problemet. Först därefter handlar det om att eventuellt kommunicera. Lösningen kan faktiskt vara något annat än en kommunikativ lösning. Det viktiga är att vi har gjort och äger den analysen.

Kursen du leder här på Berghs heter ju Praktisk kommunikations­strategi. Varför inte bara Kommunikations­strategi?

Det är för lätt att på universitetsnivå komma överens om hur världen borde se ut. Det finns en verklighet där ute. De flesta av oss börjar arbeta i en organisation som redan existerar. Om vi inte är verksamma i ett labb, utan i verkligheten, så måste kommunikativa lösningar utgå från just praktisk kommunikations­strategi. I annat fall så kommer all strategi enbart stanna som ritningar i labbet. Och där gör de ingen nytta.

Kan det slå ut kreativiteten i kommunikativa idéer om man kommer för nära affären, tror du?

Tvärtom! Jag tror att det är där kreativiteten uppstår. Enligt mig så går det en kreativ person på hundra. Jag är inte en av dem. Jag känner 2-3 personer som jag betecknar som kreativa, men inte fler. Vi andra får arbeta med strategier för att kunna agera kreativt. Vi tillämpar dessa strategier ofta under kursen. Den enklaste handlar om att kombinera två verkligheter med varandra. Där uppstår oväntad kreativitet. När kommunikativa idéer träffar affären så uppstår något nytt. Det är det som är kreativitet!

Vem passar den här kursen för? Är den mer för kommunikatörer framför en kommunikations­ansvarig?

Du behöver ha minst 5 år av yrkesverksamhet. Utbildningen är inte byggd på den kommunikativ nivå som deltagarna arbetar på, utan den är byggd på nuvarande eller tidigare erfarenheter från verksamheter. Kunskaper om verksamheter som vi kan förbättra genom att tillämpa praktisk kommunikations­strategi. Det gör vi genom en gemensam process under ett halvår och 10 tillfällen med 5 återkopplingar där deltagare, föreläsare och jag som kursansvarig gemensamt bidrar för att skapa nya lösningar för att nå den egna verksamhetens strategiska affärsmål.

Hör mer av Markus tankar kring strategisk kommunikation i Kommunikationspodden.