Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Därför kräver den digitala transformationen processledare

Vi befinner oss mitt i en digital transformation där innovation spelar en större roll än någonsin. Innovationer ska skapa jobb, tjänster, produkter och ta oss säkra in i framtiden. Det skapar ett nytt behov av processledare inom innovation. En av Berghs intensivkurser är Leda innovationsprocesser, med Fredrik Heghammar som kursansvarig.

Fredrik, kan du beskriva vad en processledare är?

En processledare har som uppgift att utifrån en process, med tillhörande verktyg, stödja och leda en grupp mot ett definierat mål, tex en workshop.

Varför det har uppstått ett plötsligt behov av processledare på marknaden just nu?

Just nu pågår något som kallas Digital Transformation, ett ganska dåligt namn om du frågar mig. Likväl är det en av orsakerna till det "plötsliga" behovet. Den digitala transformation är något alla företag går igenom och behöver förhålla sig till precis just nu. Fram till idag har det största fokuset legat på att få det tekniska och infrastrukturen på plats, men man har glömt bort det viktigaste: hur man som individ ska jobba i den här nya världen. Tekniken medför att vi kan jobba på nya sätt, snabbare, involvera flera skarpa hjärnor utan att det för den delen kostar företaget mer pengar. Men det händer inte av sig självt, det kräver en ny form av process och en person som driver processen.

Vilka egenskaper bör en processledare ha?

Det hjälper att vara strukturerad, att man gillar att hjälpa andra att hitta lösningar, har förmågan att lyssna in och sist men inte minst, att man gillar förändringar.

Hur skiljer sig en processledare från en produktionsledare, grovt skissat?

De skiljer sig rätt mycket om man jobbar med innovation. En processledares ansvar är att ta fram idéer och prototyper som testas. Produktionsledaren är den som leder arbetet med att ta fram den slutliga produkten eller tjänsten. Med det sagt så kan en produktionsledare var en mycket lämplig kandidat till att bli processledare.

Vilken av våra kurser passar dig?

På Berghs erbjuder vi ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Vi har både kurser på dagtid, kvällstid, intensivkurser och på distans.

Välj här!

Du har själv jobbat mycket med att leda innovativa processer. Kan du dela med dig av en viktig lärdom?

Man måste vara tydlig med varför man gör vad och när. En process innehåller många moment och vissa delar kan i stunden kännas onödiga, men i sin helhet så är de oumbärliga. Då måste man vara lyhörd och hjälpa till att knuffa deltagarna i rätt riktning om det finns frågetecken.

En annan titel man hör allt oftare är "facilitator" - vad är det? Vilken är skillnaden från processledare?

För mig är det samma sak, och personligen säger jag facilitator.

Vad tror du är nyckeln till att kunna leda innovationsprocesser framåt på det mest gynnsamma sättet?

Framtiden ligger i interdiciplinära samarbeten och att ha en process där man kan låta sig misslyckas produktivt så man kan röra sig snabbt framåt.

Läs mer om intensivkursen Leda innovationsprocesser här!