Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Därför måste vi alltid värdera samverkan framför tentor

berghs pa akqa.jpg

One Show är en av de tongivande tävlingarna i reklam-, kommunikation och designbranschen just nu. Tävlingen, som anses vara en av världens största i sin genre, sker årsvis under en intensiv majvecka i New York. Som en del av tävlingen arrangeras även Creative Summit, där hundratals deltagare från världens alla hörn talar, inspireras och lär av varandra. Berghs Christopher Waldekrantz var på plats på Creative Summit och delar här med sig av sina spaningar från dagen.

Christopher Waldekrantz, programansvarig för Art Director- / Copywriterprogrammet på Berghs, var på plats för att spana på branschen och dess riktning. Han var dessutom en del av den grupp som planerade utbildningsdelen av Creative Summit, kallad Educator Summit, där fokus ligger på skolornas roll i utbildandet av unga talanger i världen. Här kommer Christophers samlade intryck, insikter och tankar.

1610
”Varje gång en internationell arbetsgivare kommer till Berghs för att rekrytera någon av våra studenter så handlar det om att erbjuda dem ”internship”, det vill säga betald praktik. Redan i det mötet kan vi på Berghs ofta notera en stor skillnad mellan Sverige och resten av världen, eftersom man i Sverige som arbetsgivare vet att våra studenter är redo att sätta igång med jobbet direkt, om så på en junior nivå. Orsaken till att många internationella byråer tänker på ”internship” blev tydligt under Educators Summit.

Det handlar i mångt och mycket om universitet och högskolor, och hur de sällan rustar sina studenter för världen utanför rent praktiskt. I sina utbildningar lär de sig de teoretiska grunder som anses nödvändiga för att kunna starta och bygga upp sin karriär, men det är sällan speciellt många bryggor ut i verkligheten under utbildningstiden. Upplägget brukar vara att man tar en ”bachelor’s degree” inom exempelvis kommunikation, med ett par kurser inom reklam inkluderade i helheten. Sättet att validera studentens kunskap blir då ofta genom tentor, som bedöms av fakulteten på respektive skola.

Det här är ett bra och beprövat sätt att säkerställa kunskap och så jobbar ju även de flesta av de svenska universiteten och högskolorna. Men det finns ett problem, ur kommunikationsbranschens perspektiv, nämligen att systemet inte fungerar för att säkerställa kompetens, alltså det som en arbetsgivare i slutändan betalar för. Vilket gör att de tvingas utbilda de redan utbildade i kompetens, vilket sker under en period av ”internship”. När studenterna lämnar sina universitet och högskolor är de helt enkelt inte rustade för den verklighet de möter. Därför blir traineeprogram samt betald och ibland obetald praktik ett måste för att träna de nya kollegorna så att de kan ta sig an arbetsuppgifterna på riktigt.

Högskolorna och universiteten är stora, ibland handlar det om uppemot 5000 studenter som alla studerar kommunikation i någon form - samtidigt. Det gör att förändring och anpassning till nya spelregler tar tid. Ibland så lång tid att dessa spelregler inte längre gäller när förändringen äntligen är implementerad.

Också det är ett problem - för hela branschen.

Utan nya talanger med rätt kompetens och mindset stannar branschens utveckling av, och kunderna som kommer för att de behöver hjälp, behöver den i värsta fall inte längre. Det är alltså helt avgörande att skolor och utbildningsaktörer är minst lika flexibla och snabbfotade som byråernas kunders kunder.

Få av de stora aktörerna inom utbildningsväsendet kan leverera på dessa krav idag, vilket har tvingat fram nya former av både utbildningar och aktörer.

Till exempel har reklambyrån 72 & Sunny skapat något de kallar för 72U, ett Boot Camp-format där utvalda deltagare under 3 månader får en crash course i prototyping, idé och koncept och strategi och där de hela tiden jobbar med riktiga kundcase från riktiga företag. Vilka som betalar för utbildningen? Företagen som sedan ska rekrytera studenterna.

Nyckeln till framgångarna med initiativ som 72U är densamma som genomsyrar Berghs hela DNA: samverkan, närhet till branschen och flexibilitet. Eftersom Berghs har dessa egenskaper och ledord som del av vår idé om utbildning så ligger vi långt före många av de andra. Berghs mål är inte att bli bäst i världen på kunskap om kommunikation utan att vara bäst i världen på att kompetens­utveckla talanger inom kommunikation.

Med en job ratio på 97% är vi på god väg. Men de resterande 3% är anledningen till att vi, liksom branschen, fortsätter utveckla oss, utmana gamla principer och värderar samverkan framför tentor.