Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Utveckla innovativa lösningar med Design Thinking

Vad betyder egentligen begreppet Design Thinking? Genom att tänka och arbeta som en designer kan organisationer identifiera affärsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar på ett användarcentrerat sätt, menar Mercedes Quevedo, kursansvarig på Berghs.

Skrivet av David Lindh
Juni 24, 2019

Hej Mercedes! Vad är skillnaden mellan Design Thinking, Lean och Agilt?

Design Thinking skulle jag säga är ett sätt att lösa problem som tar avstamp i användarens behov. Begreppet "Lean" kommer från startup-världen och bygger på idén att man bygger en produkt genom feedback-loopar och så kallade MVP's (Minimal Viable Products) med målet att snabbt hitta en "product/market fit”. Agilt handlar om att utveckla och iterera lösningar över tid på ett sätt som är dynamiskt och anpassningsbart till förändringar. Det är ett begrepp som huvudsakligen används inom IT-utveckling.

Vitt skilda begrepp men vad de har gemensamt är att de beskriver olika innovationsaktiviteter. Samtliga tre tankesätt har att göra med att förstå problemet, skapa hypoteser kring dess lösning för att sedan på ett iterativt sätt bygga rätt lösning.

Hur arbetar du med Design Thinking i din roll?

Jag arbetar som Service Designer och Design Coach. Som en del av förändringsresan stödjer jag organisationen i att använda Design Thinking för att definiera utmaningar, förbättringsområden och hur kan vi använda design för att lösa affärsproblem. Jag använder alltså dessa metoder för att utforma "lärandeaktiviteter".

Vilken typ av utmaningar och problem kan man lösa genom Design Thinking?

Traditionellt används Design Thinking för att arbeta sig igenom problem som är inte är tillräckligt definierade. Man arbetar alltså för att förstå problemet och på så sätt hitta fram till rätt lösning. Även om Design Thinking har sina rötter i produktdesign, så tillämpas det idag för att skapa tjänster, lösa affärsproblem, designa processer, policys och även när man jobbar med sociala frågor.

Samtidigt finns kontroverser kring att använda denna metod som en “enkel formel” för att innovera. Det är viktigt att klargöra att det så inte är fallet, som Barry Katz från IDEO säger, "Design Thinking är inte ett recept, det är en filosofi."

Har du några exempel på företag som arbetar framgångsrikt med designtänkande och resultatet av detta? Vilka?

En av de sektorer som använder sig mycket av Design Thinking är finanssektorn. Anledningen är att det är en industri som är genomgår förändringar, allt ifrån digital transformering, ökad konkurrens och ökade lagkrav. Banker som Capital One eller Bank of America har genom Design Thinking ökat trafiken till sin webbplats, förbättrat användarupplevelsen och designen av nya produkter.

Varför är det viktigt för företag att ha personer som kan använda sig av det här ramverket?

Design Thinking ger företag verktyg att genomföra saker som ibland kan vara svåra i stora organisationer: Förstå behoven, definiera problemet, att anamma en lärande attityd samt få människor i samma rum för att diskutera utmaningar och få olika perspektiv.

Vad är din framtidsspaning inom Design Thinking? Ser du några trender just nu som kan påverka?

Jag ser en demokratisering av design. Min roll är att förstärka medvetenheten om möjligheterna som Design Thinking ger oss och hur det kan hjälpa oss att tillsammans hantera icke-linjära problem. Som designer är jag en facilitator, en ”connector” och en coach. Design Thinking går hand i hand med affärstransformation – det hjälper till i att bryta silotänket.