Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Distanskursen breddade Rickards kunskaper i varumärkesstrategi

Rickard Andersson

Rickard Andersson jobbar som strategisk marknadsförare på Returpack/Pantamera. Våren 2020 läste han kursen Varumärkes- och affärsstrategi på Berghs. Här berättar han om utbildningen och vad han fick med sig.

Skrivet av Anette Hamel
September 23, 2020

Hej Rickard! Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Rickard Andersson och jobbar som strategisk marknadsförare på Returpack/Pantamera. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att ta fram strategier för hur vi ska få unga människor att panta alla sina burkar och flaskor. Jag har jobbat med pantsystemet i över 10 år och har under den här perioden framförallt jobbat som marknadsförare och produktchef för olika servicekoncept för att öka återvinningen.

Vilken kurs läste du och vad var det som fick dig att söka till just denna?

– Jag läste distanskursen Varumärkes- och affärsstrategi under våren 2020. Den största anledningen till att jag sökte kursen var för att bredda mina kunskaper kring varumärkesstrategier då vi planerat att göra en stor genomlysning av alla våra varumärken på Pantamera senare under året.

Vad har du fått med dig?

– Det jag framförallt tycker att jag kan ta med mig är en struktur och en metod för hur man kan jobba med varumärken och varumärkesplattformar. Jag har även fått med mig ett tankesätt och en ökad förmåga för att analysera och förstå varför det är viktigt med en väl förankrad plattform.

Motsvarade kursen dina förväntningar?

– Kursen överträffade faktiskt mina förväntningar. Jag tycker att jag fick ut mer än jag trott. Metoden med föreläsningar och eget arbete i kombination med feedback och diskussioner kändes väldigt givande för mig personligen.

Hur var läraren?

– Jag är mycket nöjd med Åsa som lärare. Det som jag framförallt tyckte att hon gjorde bra var att hon jobbade med feedback som lämnade möjlighet att fortsätta tänka själv. Hon kändes också väldigt kompetent och erfaren inom området och förmedlade kunskapen med stor trovärdighet.

Hur var det att plugga på distans?

– Det här var den första lite längre kursen som jag läst på distans. Jag tycker att det fungerade förvånansvärt bra. Trots att jag aldrig träffade de andra kursdeltagarna fysiskt så kändes det ändå som att man fick ett utbyte via feedback och de öppna klassrummen som anordnades under kursen. Kursen var utformad på ett sätt som gjorde att man i lugn och ro kunde utföra arbetsmomenten i den takt man ville även om det fanns en deadline varje vecka för att vi skulle komma vidare.

Vilken kurs passar dig?

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser på dagtid, kvällstid och på distans.

5 tips för att hitta rätt kurs

Vad tycker du var roligast eller mest lärorikt på kursen?

– Det som både var mest roligt och mest lärorikt var att vi gick igenom hela processen på riktigt med varsitt varumärke. Man tvingades tänka och utsattes för de utmaningar som kan uppstå i det verkliga livet och kunde sedan bolla detta med kursledaren och kurskamraterna.

Hur har du fått användning av det du lärde dig?

– Direkt efter kursen var avslutad satte vi igång med en stor varumärkesgenomlysning här hos oss. Processen för detta blev betydligt smidigare och enklare efter kursen.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna kurs?

– Jag skulle verkligen rekommendera att läsa den här kursen om du vill få en större kunskap kring varumärkesstrategier. Man får gå igenom hela processen vilket skapar en stor förståelse för hur man ska överföra kunskapen i sin egen organisation, Att läsa på distans fungerar väldigt väl om man inte har möjlighet att vara på plats fysiskt.