Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Feedback – vägen till ett starkare team

Vi på Berghs jobbar aktivt med Action Based Learning, där feedback är ett viktigt verktyg. Men vad är egentligen feedback? Och hur jobbar du med det på rätt sätt? På Berghs senaste frukostseminarium tog våra experter upp ämnet och delar här med sig av receptet för att skapa ett starkare team.

Skrivet av Adam Horne
December 16, 2019

Patrik Hambraeus, jobbar som learning developer på Berghs och har undervisat på skolan sedan 2001 i Storytelling, Film och Motion Design. Jenny Theolin är senior designer, utbildare och programansvarig på Berghs. Under det senaste Berghs Morning Routine föreläste de båda om feedback som effektivt verktyg för utveckling.

Hej Patrik och Jenny! Feedback känns som ett riktigt buzzword, vad betyder det egentligen?

I direkt översättning blir det återkoppling och det handlar om att spegla en person i ett team, eller ge konkret råd och synpunkter på ett arbete eller projekt. Feedback blandas ofta ihop med kritik; kritik utvecklar som regel ingen, men bra feedback kan göra det! Berghs arbetar med metoden Action Based Learning som innebär att studenter och deltagare löser verkliga problem och feedback är smörjmedlet som gör att projekt rör sig framåt.

Hur ger man feedback på ett bra sätt?

Många upplever det lite läskigt att ge feedback, speciellt direkt till personer. När man ger feedback så blottar man sig själv och det bryter kanske mot existerande hierarkier. Därför är det extra viktigt att göra avgränsningar och sätta ramar, en sådan är att alltid ge feedback på en persons beteende (som kan ändras) och inte på en persons egenskaper (vilket oftast uppfattas som dömande). Försök att inte blanda in åsikter, utan fokusera helt enkelt på hur gåvan (feedbacken) du ger en person kan hjälpa och stötta hens utveckling. 

Ett konkret tips är att börja med love-bombing, vilket innebär att du under en minut ger positiv feedback till din medarbetare.

Vad gör man egentligen om personen man feedbackar inte tar emot på ett önskvärt sätt?

Om du alltid börjar med dig själv och ger feedbacken utifrån vad du känner och tycker och använder ett jag-påstående har du gjort det du kan. Du kan gärna börja med att fråga personen om de vill ha feedback och sedan dubbelkolla om de förstått vad du sagt. Detta är en fantastisk metod att ge personlig feedback på. Den här metoden kallas giraffspråket och är en del av Nonviolent Communication utvecklat av den amerikanske psykologen Dr Marshall Rosenberg. Giraffen är enligt Rosenberg en symbol för att stanna upp, reflektera och lyssna till vilka känslor som finns bakom bland annat aggressiva beteenden.

För att kunna bygga trygga team måste det finnas utrymme för konkret och ärlig feedback. En väg att komma dit är att bygga upp en kultur av psykologisk trygghet som uppnås av regelbunden och återkommande feedback. Det kan mycket väl också vara så att man tycker olika, och det i sig är det ju inget fel på. Målet för all typ av feedback är förståelse, och en förutsättning för att kunna utvecklas till ett effektivt team.