Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Hållbar turism i fokus under årets Berghs Explore

Hur kan man som kommersiellt varumärke göra för att skapa gynnsamma affärer men samtidigt bidra till en mer hållbar turism? Det djupdyker Berghs heltidsstudenter i under årets Explore.

Skrivet av Adam Horne
December 3, 2019

Berghs Explore är en samläst kurs där studenterna arbetar mellan disciplinerna för att ta fram olika idéer på hur man kan arbeta med hållbarhet, utan att tappa lönsamhet. Förra årets utgångspunkt var hur Internet of things kan bidra till att svensk offentlig sektor till fullo kan utnyttja möjligheterna med sakernas internet (IoT) för att skapa nytta i samhället. I årets tema utforskar Berghs heltidsstudenter hållbarhet inom turism.

Fokus på turismen på plats

Som många redan vet finns det två sidor av turism. Det är en av världens snabbast växande ekonomier och skapar välbehövliga arbetstillfällen och öppnare samhällen genom utbyte av kulturer emellan. Många utvecklingsländer är helt beroende av att människor reser dit. Baksidan med ökad turism är att människor flyger mer, vilket påverkar miljö och klimat. Men turism handlar inte bara om resan dit, utan turismen på plats. 

– Idag fokuserar samhällsdebatten till mestadels på flygets negativa påverkan, men det finns många fler aspekter av hållbarhet inom turism. Vi har därför valt att ta ett bredare perspektiv kring hållbarhet när Berghs studenter ska ta sig an denna utmaning, säger Rosalin Gustafsson, Programansvarig, Strategisk kommunikation och Public Relations.

Delområdena som studenterna har fått i uppgift att jobba med är, hur lokalbefolkningen kan dra större nytta av landets turism, hur man kan hjälpa turister att äta och dricka mer hållbart, hur transporten på plats kan bli mer hållbar och inte minst hur man kan minska vatten- och energiåtgången.

– Vi hoppas att de 22 idéerna som våra studenter jobbar fram under Explore kommer att inspirera näringslivet till att bli mer hållbara och samtidigt tjäna på det,säger Rikard Linder, Programansvarig Art Director/Copywriter.

Studenterna presenterar sina idéer onsdagen den 18/12.