Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

För att skapa förtroende finns inga snabba genvägar

Relevansen för PR ökar i samma takt som mängden spridda budskap och antalet reklamfria premiumtjänster på marknaden. För att höras i en folkmassa krävs det att den du försöker nå också lyssnar efter vad du har att säga.

Anna Johansson har en bred erfarenhet inom att leda PR-arbete. Hon har varit Brand Manager på mobiloperatören 3, Kommunikationskonsult på Rikta Kommunikation och Pressekreterare på IT-generationen. Som ansvarig för Berghs distanskurs PR Management hjälper Anna kommunikatörer att bättre leda och styra sitt PR-arbete i önskad riktning.

Hej Anna! Att leda ett pr-arbete idag, vad innebär det konkret?

Många av dem som läser kursen står precis inför en ny roll som chef, och jobbar kanske ganska ensamma eller i mindre team med andra kommunikatörer. Då är det naturligtvis centralt att man kan förankra sin idéer och förslag hos den högsta ledningen. Detta tar vi upp vid flera tillfällen under kursen, och jag tror att de flesta slipar sig förmåga att förankra idéer på rätt sätt. Det ser egentligen inte så annorlunda ut för den som är kommunikatör i en stor organisation, det gäller att få sina idéer att bära.

Din kurs utlovar en fördjupad insikt om kommunikationens primära funktion – att skapa förtroende och bygga relationer, oavsett om det rör journalister, kunder, politiska beslutsfattare eller potentiella medarbetare. Men vad är det egentligen som skapar förtroende idag?

Förtroende är svårt att skapa utan transparens. Kravet på att ett företag eller en organisation agerar transparent har ökat enormt, sannolikt för att konsumenter och andra målgrupper är online och förväntar sig svar och fakta online. Man behöver förstå sina målgruppers kommunikationsmönster och det pratar vi mycket om i kursen.

Vilken är den vanligaste missen som företag gör i sitt pr-arbete?

Ett av de vanligaste misstagen är ju att man överskattar målgruppernas intresse för den kommunikation som man har lagt ned massa energi och kraft bakom. Deras vilja att lyssna kommer som regel att vara mindre än din vilja att kommunicera med just dessa målgrupper. Här finns en obalans som man behöver vara vaksam på.

Mitt företag vill få mer förtjänad media - var ska vi börja?

Det finns många sätt, skulle jag säga. Man kan till exempel försöka förknippa sin verksamhet med ett visst område eller en viss fråga inom den bransch man verkar. Utifrån den aktuella frågan gör man sedan aktiviteter eller direkt anpassad kommunikation med media, så att det finns något intressant att skriva om. Med systematik i mediekontakterna vinner man mycket. Men grunden till all kommunikation är att man behöver vara relevant och intressant för den man vill påverka eller nå. Mediekontakter är inte annorlunda ur den synpunkten.

Vad förutspår du för framtid för PR som område - hur tror du att det har förändrats om fem år?

Om fem år har vi förhoppningsvis bättre erfarenhet kring kommunikation i alla digitala och sociala kanaler. Just nu är det många som upplever stora utmaningar där, och tyvärr tror jag att det är alltför vanligt att man översätter material från andra sammanhang till den digitala närvaron, där man istället borde tänka nytt och digitalt från början. Så jag ser fram emot vad branschens samlade kunskap kan erbjuda om fem år!

Låter det här intressant?

Missa då inte att anmäla dig till nästa kursstart av distanskursen PR Management på Berghs.