Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Svenska företag kan fortfarande bli bättre på att sätta användaren i fokus"

digitalmarknadskommunikation

Simon Beyer har genom sin kurs Digital marknads­kommunikation hjälpt åtskilliga företag och organisationer att ta vara på de möjligheter som den digitala transformationen skapat. Här delar Simon med sig av de vanligaste fallgroparna inom digital marknads­föring och avslöjar vilka 3 frågor du alltid bör ställa dig innan du lägger dina slantar på den digitala posten i marknadsbudgeten.

I sin kurs Digital marknads­kommunikation hjälper Simon Beyer privatpersoner och kursdeltagare från företag och organisationer att uppgradera sina kunskaper kring de möjligheter som den digitala transformationen gjort möjlig.

Hej Simon! I din kurs hjälper du företag och organisationer att dra nytta av de möjligheter som den digitala transformationen gjort möjligt i digitala kanaler. Kan du ge exempel på några sådana möjligheter?

Möjligheten att få insikter och kunskaper om ett företags kunder, användare eller medlemmar är en av de stora fördelarna med  digitala kanaler. Det går relativt snabbt att förstå vad som uppskattas av den målgrupp som företaget vill kommunicera med. Det är fortfarande många företag som inte kommit särskilt långt med sitt arbete kring den digitala transformationen, så de företag som väljer att satsa på att verkligen förstå värdet med digital kommunikation kommer på sikt att ha en stor konkurrensfördel.

Du har ju varit kursansvarig en tid här på Berghs - kan du beskriva hur din kurs har förändrats under årens gång?

Ämnet är detsamma som när jag startade för några år sedan, men mycket har utvecklats, bland annat pratar vi idag inte längre om annonsering via desktop, utan det är fokus på mobilen. Jag har under årens lopp testat olika gästföreläsare och tycker idag att jag hittat en bra sammansättning. Sedan har jag lärt mig mycket om lärande och hur man blir en bättre pedagog, förhoppningsvis har jag blivit en något bättre lärare. Vidare så försöker jag varje termin att ta till mig av den feedback jag fick från föregående termin för att kunna utvecklas.

Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som företag idag gör när de försöker sprida sina budskap och produkter digitalt?

Det finns en rad saker man bör undvika. Vissa försöker finnas överallt och göra allt, vilket oftast resulterar i att resultaten uteblir. Ett annat misstag är att applicera ”tänket” från den analoga världen till den digitala världen. När man arbetar digitalt krävs det att delvis ett nytt och uppdaterat ”tänk”. Alla verksamheter, statliga som privata, behöver anpassa sig till den digitala omställningen.

Simon_glad

På samma tema - vilka möjligheter är de vanligaste som företag idag går miste om i sin digitala kommunikation?

Det finns väldigt mycket data som företag redan sitter på i sin kundklubb, CRM-system och kundregister. Denna data går att använda för att optimera sin digitala kommunikation, men många företag missar denna möjlighet.

Var befinner sig företag i Sverige idag i sin digitala kommunikation?

Svenska företag är duktiga jämfört med andra länder! Generellt har många små- och medelstora företag dock en del kvar på sin resa för att till fullo använda potentialen för digitala kanaler. Jag tror att det som svenska företag fortfarande kan bli bättre på är att än mer sätta användarens behov i fokus för att skapa relevans i sin kommunikation. Det kommer bli viktigare och viktigare att verkligen skapa bra digitala tjänster som motiverar att företag och myndigheter samlar in användarans data. Medvetenheten bland oss användare har ökat vilket ställer högre krav på alla verksamheter.

Som litet eller medelstort företag med en mycket begränsad budget för digital marknads­föring, vad tycker du att man ska lägga sina slantar på?

Först bör man fråga sig vad syftet är med marknadsföringen? Andra frågan är vilken målgrupp man vill nå? Tredje frågan är vilka kanaler som denna målgrupp befinner sig på och ifall det går att uppfylla syftet med marknadsföringen på denna kanal? När man besvarat dessa 3 frågor bör man ha bättre koll på hur man bör spendera sina pengar.

I din kurs träffar deltagarna en rad gästföreläsare, kan du ge exempel på några av dem?

Rasmus från Perfect Fools är väldigt duktig på att inspirera och prata framtid. Lina från Google är en stjärna när det kommer till att prata om digitala konverteringar. Sarah från Fjällräven berättar engagerat om hur man strukturerar sitt arbete i sociala medier. Jesper från BBH Stockholm är en fantastiskt engagerad föreläsare som brinner för att ta fram världens bästa appar. Det var några exempel. Jag strävar, och arbetar för, att få en jämn könsfördelning bland föreläsarna för att spegla samhället.

Ni arbetar med konkreta case i din kurs - kan du ge exempel på hur ett sådant kan se ut?

Dels arbetar deltagarna med ett case som de själva får välja under hela kursen. Det är alltid lika roligt att se hur deltagarnas resonemang utvecklas under kursen och jag kan verkligen se hur de lär sig nya saker. Sedan lyfter jag aktuella händelser och diskuterar dem med deltagarna för att på detta sätt skapa ett case kring det som händer i vår omvärld just nu.

Vill du läsa mer om Simons kurs Digital marknads­kommunikation?

Läs mer och ansök här