Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Måltalen du behöver veta för att räkna hem din content marketing

abfa b

Content marketing kan användas i olika syften. Men för att kunna visa vilken ROI - Return on investment, utdelning på investering – vår content marketing levererar måste vi ha både tydliga syften och mål. Här läser du del 2 i Pontus Staunstrups spaning från Master Class med Rebecca Lieb i Köpenhamn.

Skrivet av David Lindh
Mars 28, 2016

Det här är den andra bloggposten från en masterclass om content marketing som Rebecca Lieb, känd analytiker som bland annat arbetat på Altimeter Group, höll i Köpenhamn i början av mars. Vår influencer på området, Pontus Staunstrup, var där. Läs gärna den första artikeln här.

Olika sorters ROI för content marketing

Rebecca Lieb illustrerade vad hon menade med att content marketing kan ha olika syften och värden genom att visa den här bilden:

1553

Bilden tillhör Rebecca Lieb, rebeccalieb.com

Stjärnan i kompassen representerar alltså företagets affärsmål. De olika spetsarna beskriver konkreta affärsrelaterade mätpunkter – alltså mått som direkt kan knytas till affärsmålen och strategier.

Brand health: Varumärkesstyrka. Hur väl varumärket byggs och stärks genom content marketing.  Kan mätas med hjälp av uppfattning om varumärket, hur väl innehållet levererar, räckvidd och påverkansgrad.

Marketing optimization: Hur effektiviteten i marknadsföringsinsatserna kan förbättras. Kan mätas med hjälp av besparingar, förbättringar i lojalitetsprogram samt kanal- och formateffektivitet.

Revenue generation: Intäktsbidrag. Hur och var aktiviteterna direkt bidrar till intäkterna. Kan mätas genom populäritet, produktivitet samt försäljning.

Operational efficiency: Besparingar företaget kan göra. Kan mätas med hjälp av sänkta kostnader eller besparingar inom t.ex produktion, leverans eller kundvård.

Customer experience: Kundvård och kundutveckling. Kan mätas med hjälp av kundnöjdhet samt hur väl man löser konkreta problem och utmaningar.

Innovation: Utvecklingsmöjligheter för produkter och lösningar. Kan mätas med hjälp av produktivitetsökning, innehållspopuläritet samt utveckling av nya lösningar.

Tydligt syfte och mål

Det finns alltså möjlighet att hämta hem de investeringar ett företag har gjort inom content marketing på samtliga dessa områden. Men för att kunna belägga ROI behöver dels tydliga syften ställas upp, dels mätbara mål formuleras utifrån dessa.

För att ta ett exempel. Om ett syfte med content marketing-aktiviteterna är att minska marknadsföringskostnader överlag genom ett mer effektivt arbete med innehåll behöver förstås ett tydligt mål sättas upp – vi ska minska våra marknadsföringskostnader med x antal kronor.

Samma sak om du vill arbeta med innehåll för att förbättra dina kunders upplevelse av att vara kund hos ditt företag. Där kan ett syfte vara att minska interaktionen med kundtjänst genom att skapa innehåll som snabbt besvarar vanliga frågor eller att investera i kanaler, t.ex webbplatser, som underlättar inhämtningen av information. Även här måste ett tydligt mål sättas upp, som kan omsättas i mätpunkter som x antal mindre kontakter med kundtjänst under året.

Genom att definiera tydliga syften, och utifrån dem formulera mätbara mål ökar alltså dina möjligheter att bevisa huruvida företagets arbete med content marketing betalar sig. Och om det inte gör det har du störra möjligheter att göra något åt saken om du vet vad du ska titta efter.

Fler spaningar?

Vill du läsa mer av Pontus Staunstrup och Berghs andra influencers? Missa då inte att ta en titt här! 

En kurs inom Content Marketing?

Berghs kurser om Content Marketing