Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Om 10 år kommer vi inte att tänka på Internet of Things som ett fenomen"

I Berghs Explore 2018 har Berghs studenter fått i uppdrag att ta fram 21 innovation- och kommunikationsidéer som IoT Sverige kan använda i sina möten med näringslivet, nationellt och globalt. Vi har pratat med Jin Moen, programchef för IoT Sverige, för att lära oss mer om ämnet och höra om hennes framtidsspaningar.

Skrivet av David Lindh
December 5, 2018

Hej Jin! Vad gör IoT Sverige och vad innebär din roll?

Hej! IoT Sverige är ett statligt strategiskt innovationsprogram som ska bidra till att svensk offentlig sektor till fullo kan utnyttja möjligheterna med sakernas internet (IoT) för att skapa nytta i samhället. Jag är programchef och det innebär att se till att vi (programmet) gör rätt typ av insatser för att uppnå målen som går ut på att finansiera och stödja innovationsprojekt, sprida erfarenheter och goda exempel, skapa mötesplatser för dialog och kunskapsutbyte och ha koll på omvärlden både i Sverige och nationellt.

Vad har du för förväntningar på samarbetet med Berghs studenter?

Jag förväntar mig kreativa och visionära idéer! Idéer som kan bidra till att näringslivet får upp ögonen för att även de har allt att tjäna på att arbeta tillsammans med offentlig sektor för att lösa samhällsutmaningarna. Det finns så många saker som kan förbättras och effektiviseras, men vi måste börja i behoven och sätta människan i fokus. IoT-tekniken är ett nödvändigt och viktigt medel för att nå detta.

Har du några bra exempel på där Internet of Things gjort stor skillnad i samhället?

Det kan handla om lösningar inom så skilda områden som exempelvis äldreomsorgen och sophantering. Istället för att du som brukare ska vakna av att hemtjänsten kommer och kollar till dig mitt i natten, så kan man istället via sensorer säkerställa att allt är som det ska. Ett annat exempel är att du som villaägare själv ska kunna välja när soporna ska hämtas när det är fullt, inte efter ett färdigt schema. Ett av våra testprojekt har visat att det blir 50% färre hämtningar om hushållen själva anger när de vill att soporna hämtas! Där kan vi spara mycket både i transportkostnad, minskad trafik och buller i närmiljön.

IoT-teknik gör kort och gott att vi kan få fakta på bordet och att vi kan ta beslut utifrån hur det faktiskt ser ut - inte bara vad vi tror eller tycker. Generellt kan man säga att tekniken bidrar till att vi kan se och förstå samband, att vi kan agera på och ändra saker som faktiskt påverkar slutresultatet. Genom att brukarna kan uppleva en större egenkontroll och möjlighet till påverkan kan vi också skapa ökad kundnytta och kundnöjdhet.

Vad är din framtidsspaning inom ämnet? Hur kommer vi använda oss av dessa lösningar om 10 år?

Om tio år kommer vi inte att tänka på Internet of Things som ett fenomen, eller något vi har. Sensorer kommer att vara integrerat i det mesta, på samma sätt som en smartphone kan agera som en IoT-enhet idag. Sannolikt kommer de mest använda tjänsterna och tillämpningarna vara inom områden som vi inte ser som självklara idag. Däremot tror jag tyvärr att det kommer ta mer än tio år innan vi till fullo har lärt oss att nyttja denna möjlighet och att all infrastruktur och administrativa processer har anpassats till ett digitaliserat samhälle. Men det är just detta som IoT Sverige ska hjälpa till att snabba på - och nu med stor hjälp från Berghs studenter!

https://www.youtube.com/watch?v=QSIPNhOiMoE