Artiklar

Omställningsstudiestöd - gå på Berghs med lön!

Har du arbetat mer än två dagar i veckan i minst 8 år och är mellan 27 och 62 år? Då finns det goda förutsättningar för dig att söka det nya omställningsstudiestödet som hanteras av CSN (Centrala Studiemedelsnämnden).

Skrivet av Li Svärd Edwall
Februari 15, 2023

Omställningsstudiestödet är till för alla som vill utveckla sin kompetens en bit in i yrkeslivet. I korthet innebär det att du kan få en ersättning på motsvarande 80 procent av din lön för studier upp till 1 år. 

Idag går det att ta studielån för att studera på Berghs heltids­utbildningar, men omställningsstudiestödet öppnar nya möjligheter. Potten med pengar som är avsatta för omställningsstudiestöd är dock begränsat och vi rekommenderar dig därför att förbereda och skicka in din ansökan till CSN så snart den nya omgången öppnar den 1 april 2023! 

Hur söker jag omställningsstudiestöd för att läsa på Berghs?
Omställningsstudiestödet är kopplat till alla utbildningar som idag har CSN-stöd och som stärker dig på arbetsmarknaden. Välj att fördjupa dig och bli ännu vassare inom din nuvarande roll, bredda din kompetens med närliggande kunskaper eller omskola dig till en helt ny yrkesroll. 


För att nå hela vägen fram krävs tre separata ansökningar. Håll ut, det lönar sig i längden!

  1. Bestäm dig för vilket eller vilka av Berghs heltidsprogram du vill söka till och skicka in din ansökan till oss.  
  2. Kontakta din omställningsorganisation (t. ex. Trygghetsrådet) för att få ett yttrande som bekräftar för CSN att utbildningen du har valt stärker dig på arbetsmarknaden. Här ansöker du också om eventuellt kompletterande studiestöd för en högre månadsersättning.
  3. Ansök om själva omställningsstudiestödet hos CSN. Observera att ansökningarna ställs i kö efter när de kommer in till CSN - så agera snabbt. 
  4. Och till sist, om du har ett jobb just nu, glöm inte att prata med din arbetsgivare kring när du behöver ta tjänstledigt för studier.

Vill du fördjupa, bredda eller omskola dig?

Fundera på vad som är bäst för dig - fördjupning inom din nuvarande roll eller att bredda din kompetens? Kanske kan det vara lockande att gå ett program med fokus på digitala verktyg som Digital Design & Strategy och Growth Marketing eller kanske ett med fokus på ledarskap och projektledning som Produktions­ledning - det avgör du tillsammans med din omställningsorganisation. 

Berghs heltidsprogram är också en möjlighet för dig som vill skola om dig för att börja arbeta med kommunikation. Här får du både all kunskap som krävs för att kliva in i din nya roll och ett starkt nätverk eftersom alla lärare på Berghs kommer från branschen och stora delar av utbildningen sker i verkliga kunduppdrag och case. Samtliga av Berghs program är valbara för omställningsstödet och leder till yrkesroller där det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Vilken organisation du tillhör hänger ihop med kollektivavtalet på din arbetsplats. Om du är osäker, fråga någon i ledningen eller ditt fackförbund. Här kan du också se en lista på alla omställningsorganisationer i Sverige. Din omställningsorganisation, t. ex. TRR, hjälper dig att skriva ett intyg om hur din utbildning på Berghs stärker din position på arbetsmarknaden. 

Checklista - gäller stödet för dig?

För att kunna söka omställningsstudiestöd ställs vissa krav: 

  • Du ska vara mellan 27 och 62 år
  • Du ska under de senaste två åren har arbetat i minst 12 månader
  • Du ska sammantaget ha arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren
  • Din arbetstid ska vara minst 16 timmar per vecka

CSN beskriver villkoren på ett bra sätt mer i detalj på sin webbplats. Där finns också en smidig checklista för din ansökan. 

Hur mycket får jag i ersättning? Grundersättningen är 80 procent av din nuvarande lön upp till ett tak som är 26 600 kronor i månaden. Vissa kollektivavtal kan ge ersättning för högre lönenivåer. Din omställningsorganisation vet mer exakt vad som gäller för just dig.

Finansiera utbildningskostnader
För den som läser ett heltidsprogram på Berghs finns möjlighet att finansiera utbildningen med ett merkostnadslån. Merkostnadslånet är dock tyvärr inte möjligt att söka tillsammans med omställningsstudiestöd. Men det finns ett annat lånealternativ via CSN, kopplat till just omställningsstudiestödet och som, beroende på din nuvarande inkomst, är upp till 12 000 kronor i månaden den tid du studerar. Via Berghs finns även andra förmånliga låneerbjudanden från Wasa Kredit respektive Human Finans.

Exempel: Sarah är 32 år och arbetar som projektledare med marknadsmässig lön för sin yrkesroll. Med omställningsstudiestöd blir det ekonomiskt möjligt för henne att läsa Growth Marketing på Berghs under ett år.  Sarahs omställningsorganisation är Trygghetsrådet vilket ger henne en högre månadsersättning med det kompletterande studiesstödet.
För att finansiera utbildningskostnaden tar Sarah omställningsstudielån från CSN och skjuter till en mindre del från besparingar.

Omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd: 31 260 kronor/mån.
Omställningsstudielån: 11 700/mån
Utbildningskostnad: 159 000 kronor för ett år

Exempel: Janis är 29 år och arbetar med event på en byrå. Lönen går lite upp och ner men når taket för omställningsstudiestödets ersättning. Han vill investera i sin framtid och läsa Berghs PR-program. För att finansiera utbildningskostnaden tar han ett förmånligt lån specifikt kopplat till studier på Berghs via Wasa Kredit och Human Finans. Halva summan betalar han direkt från sitt omställningssstudiestöd genom att leva kostnadsmedvetet, med lika mycket pengar varje månad som ett traditionellt studiemedel hade inneburit.

Omställningstudiestöd: 26 600/mån
Lån via Berghs partners: 70 000 kronor   
Utbildningskostnad: 159 000 kronor för ett år

Vi hjälper dig!
Om du vill diskutera vilken eller vilka kurser som passar just din målsättning är du varmt välkommen att chatta med oss på Berghs, gå in på vår site. Vi har sedan många år samarbete med flera omställningsorganisationer som känner till den höga kvaliteten på Berghs utbildningar och vet vad som krävs för att addera rätt kompetens för olika behov.