Artiklar

Så kommer framtidens kommunikationsteam att se ut

AI-teknologins frammarsch i samhället kommer att föra med sig både begrepp och yrken i andra riktningar än vad vi tidigare kunnat förutse. Trots att vi fortfarande bara är i början av denna milstolpe i mänsklighetens historia ser vi redan nu att vårt sätt att kommunicera ställs inför, inte bara helt nya förutsättningar, utan även helt nya utmaningar. En revolution är igång och vi påverkas av den, oavsett om vi inser det eller inte. Här ger Berghs pedagogiska ledare Patrik Hambraeus sin syn på hur framtidens kommunikationsteam kan se ut.

Hur är framtidens kommunikationsteam sammansatt?

Den senaste resursen på avdelningen är AI-assistenten. Vi kommer alla ha en egen assistent, trimmad så den kan olika delar av vårt jobb, våra outputs, vår tonalitet, vårt varumärke och hela produktionskedjan. Den kommer lyssna av möten – och ge oss sammanfattningar. Ju mer vi tränar den desto bättre blir den.

Vi ser även en ny roll, en “wizard”. Någon som styr och kopplar ihop samtliga AI tjänster på företaget eller organisationen. Sammanfattningsvis kallar vi dessa arbetsuppgifter för Content Engineering

Vem eller vilka blir de stora vinnarna i kommunikationsrevolutionen?

Vinnarna är de som sätter av tid både nu och framöver att testa och lära sig AI-verktygens möjligheter, oavsett var i produktionskedjan de befinner sig. Det är många enkla arbetsuppgifter som blir smidigare och vi kan alla bli mer produktiva. 

Vinnare kommer även de vara som lyckas tänka utanför algoritmer och förutsägbarhet. De kreativa, de som tänker annorlunda och kan förstå människor på djupet. För kommunikation handlar om känslor och de kan inte en AI erfara eller skildra. 

Vilka fallgropar kan vi hamna i?

Att stanna upp efter att ha promptat några gånger och konstatera att outputen från Chat GPT är rätt simpel och platt? Det är klart att svaret är mediokert om du inte ställt rätt frågor. En AI kommer inte lösa allt eller tänka smartare än dina frågor. 

En annan fallgrop är att glömma bort det etiska och hållbara perspektivet. AI-datorer slukar elektricitet och kostar pengar och vi har inte sett effekterna av det ännu. Nya AI-applikationer kommer bli dyrare att träna och techbolag kan gå i konkurs. Så det blir svårt att lita på att tjänster kommer att vara för evigt. 

På vilket sätt har AI påverkat vårt sätt att kommunicera?

AI i sig har inte påverkat vårt sätt att kommunicera. Den stora förändringen i hur vi kommunicerar handlar om att digitala tjänster som sakta gör oss mer och mer beroende av bekräftelse, underhållning och bubblor av information som leder till  isolation och fragmentering. 

Marknadsföringen idag rider på algoritmer med personaliserad kommunikation som blir alltmer komplexa och helt styrda av data. Ta till exempel Spotifys playlist-analys som förstärker alla dessa beteenden, som att det är vår data som talar om för oss vilka vi är? 

AI kommer att förstärka den rörelsen för att vi blir effektivare i att kommunicera på olika tjänsters villkor. 

Hur kan vi jobba med AI och inte emot det?

Det handlar om att ha ett öppet mindset. Prova och testa hela tiden. Tänk att AI är din coach som kan hjälpa dig att bli bättre på ditt jobb. Var varsam om vad du kan dela eller inte, håll din data så ren som möjligt. 

Men våga utmana ditt eget sätt att organisera ditt team, skapa kortare och effektiva möten. Låt allas AI-assistenter gemensamt sammanfatta samtliga möten, skriva protokoll och göra actionlistor. Tiden som blir över kan du ägna åt att fördjupa förståelsen för ditt varumärke, din tjänst, dina kunder och dig själv. 

Aldrig har det varit viktigare än nu att lära sig ställa de rätta frågorna. I framtiden kommer förmågan att förändra och kommunicera sättas i direkt relation till förmågan att kunna ställa de rätta frågorna i syftet att hitta svaren som kan föra oss framåt i en positiv och fortsatt utveckling av vårt samhälle.