Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

SKPR, RAC och PL – vad betyder förkortningarna på Berghs?

berghs preview

Det är ingen idé att hymla. Vardagen på Berghs innehåller vansinnigt många förkortningar. Det pratas om RAC hit och SKPR dit. MK och PL, IC och GD. I början är det förvirrande, efter en stund blir det logiskt. För att förenkla din vistelse hos oss ger vi dig lathunden du behöver för att direkt kunna hänga med i Berghslingon.

Januari 22, 2014
  • GD [ge-de] betyder Grafisk design och syftar till Berghs tvååriga diplomutbildning med samma namn.
  • PL [pe-ell] betyder Produktionsledning/operativ projektledning, en ettårig diplomutbildning på Berghs.
  • SKPR [ess-kåpé-ärr] står för Strategisk kommunikation och pr, också den ettårig på Berghs. Somliga säger helt enkelt PR, men utbildningen som åsyftas är ändå SKPR.
  • RAC [raak] står för Reklam: Art director/Copywriter. Det är en tvåårig diplomutbildning på Berghs. Som namnet antyder utbildar man sig där inom reklam och inriktningarna art director eller copywriter.
  • IC [i-se] betyder Interactive Communication. Ettårig diplomutbildning som utbildar både strateger och kreatörer, men det framgår inte av förkortningen.
  • Bachelor kallas oftast för just Bachelor, men ibland kallas den helt sonika för ”bach” [bätch eller back]. Det är Berghs bachelorprogram, som innebär en termin i Stockholm på Berghs och påföljande 4-5 terminer i San Fransisco, Perth eller Sydney.
  • MK [em-kå] betyder Marknads­kommunikation, en ettårig diplomutbildning som utbildar planners, strateger, marknadskommunikatörer och projektledare.