Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

 SVT är värdar för Student Lab i höst!

På Berghs tror vi att samarbete och mångfald skapar förutsättningar för kreativ innovation. I Student Lab möts företag och studenter från Berghs och andra universitet och yrkeshögskolor för att tillsammans lösa utmaningar för det aktuella företaget. Ett av företagen som i höst är värdar för tre Student Lab är SVT, som nu låter studenterna djupdyka i ”morgondagens tv” och ”hur gör vi tittarna mer delaktiga”.

September 16, 2016

Inom Student Lab deltar studenterna i en process där de hjälper företag, i sammanhanget kallade "värdar", med innovation och produktutveckling. Värdarna, å sin sida, får en unik möjlighet att delta i en process där brief, idéarbete och prototyping ingår. Ledare för processen är Berghs utvalda lärare och processledare som kvalitetssäkrar och faciliterar Student Lab. Med sig får företaget full dokumentation av idéer och koncept tillsammans med energi och inspiration att fortsätta sin produktutveckling.

Ett av företagen som i år valt att delta i Student Lab är SVT, som vänt sig till Berghs för att låta studenter djupdyka i utmaningarna ”morgondagens TV” och ”hur engagerar vi tittarna till att bli mer delaktiga” vid tre olika Student Lab under hösten. En av initiativtagarna från SVT är Britta Lübeck, utvecklingsansvarig på Nöjesavdelningen på SVT i Stockholm.

 Student Lab Britta LubeckHej Britta Lübeck! Berätta om dig och din roll på SVT.

Jag är utvecklingsansvarig på Nöjesavdelningen här i Stockholm. Det innebär att jag, tillsammans med mitt team, jobbar fram nya koncept och idéer för SVT i Broadcast, Play och mobilen. Jag har jobbat på SVT i tre år och innan dess var jag på produktionsbolaget Acne under drygt sex år och drev deras TV-avdelning. Jag är utbildad TV-producent på Dramatiska institutet.

Varför väljer SVT att arbeta tillsammans med Berghs studenter och andra kommunikationsstudenter för att ta sig an utmaningar som morgondagens TV-format och att göra tittarna mer delaktiga?

Vi försöker hela tiden hitta nya sammanhang för att få input och inspiration i vår verksamhet. Komma närmare vår publik och ha ett brett perspektiv kring vem eller vilkas idéer som lyfts fram.

På vilka sätt har tv-tittandet förändrats under de senaste åren och hur har SVT tagit sig an utmaningarna som uppstått?

Broadcast är fortfarande väldigt stort för många målgrupper men det är ju ingen nyhet att beteendet hos många användare har ändrats och att man väljer att titta på rörlig bild på olika sätt beroende på tidpunkt på dagen, vilken skärm man har till hands och vilket behov man vill tillfredsställa. SVT vill vara relevanta för vår publik och måste anpassa oss efter den verklighet som råder. Vi jobbar på många olika sätt för att möta detta nya beteende och behov hos publiken. Att vi ökar vårt digitala fokus när vi tänker innehåll och ständigt utvecklar Play-tjänsten är några exempel.

Vad lockar er i formatet Student Lab?

Att studenter med olika inriktning kan samarbeta kring en gemensam frågeställning kommer troligtvis ge nya perspektiv både för studenterna och för oss som uppdragsgivare. Att både studenterna och vi kan lära oss både av processen och förhoppningsvis få fram konkreta förslag och idéer.

Var det svårt att "sälja in" formatet (student lab) internt? Vad sade cheferna?

Nej, det var inte svårt för det stämmer väl överens med många av våra fokusområden just nu - hur vi ska jobba innovativt med utveckling och hur vi kan få in många perspektiv och öka dialogen med världen utanför huset.

Så, vad händer härnäst? När sätter projektet igång, när blir det skarpt?

Den 6 oktober drar vi igång med första workshopen och jag ser otroligt mycket fram mot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans med studenterna. I mitt tycke är det skarpt på en gång, med tanke på att processen i sig är en del av målet med projektet, men också att vi förhoppningsvis har möjlighet att realisera någon eller några av idéerna som kommer fram.