Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Tag kontrollen, projektledare!

mg

Mie Nygren, kursansvarig för Berghs kurs Projektledning, delar här med sig av sina 5 bästa tips för projektledare att få full kontroll över projekten. Målformulering, kostnadskontroll, delegering, avstämning och att vara förutseende är A och O.

Mie Nygren har frilansat som projektledare inom marknads­kommunikation sedan 2001. Här är hennes bästa tips för att få full kontroll över ett projekt:

1. Formulera syfte och mål som folk förstår

Var kortfattad, tydlig och konkret med varför projektet ska genomföras och vad ni vill uppnå för resultat. Detta görs med fördel i projektgruppen, inte på projektledarens egen kammare. Snöa inte in på vackra formuleringar som ingen kommer ihåg eller förstår, alla som jobbar i projektet ska kunna rabbla syfte och mål som ett rinnande vatten. Då blir det lättare att behålla fokus och få alla att gå åt samma håll.

2. Håll koll på kostnaderna

Gör en grov kostnadsuppskattning och följ upp efter hand. Ha alltid en marginal på minst 10% av projektets totala budget, den kommer behövas! Förhandla med leverantörer och få ner kostnaderna där du kan utan att tumma på kvaliteten.

3. Delegera

Fastna inte i fällan "det går fortare om jag gör det själv", som projektledare är det viktigt att få andra att utföra uppgifter i projektet. Gör en checklista med deadlines tillsammans med projektdeltagarna där var och en ansvarar för sina respektive delar. Bestäm tillsammans hur ni stämmer av under projektets gång att allt blir gjort.

4. Skapa fungerande avstämningsformer med projektdeltagarna

Diskutera hur ni på bästa sätt stämmer av hur projektet framskrider och vilka rutiner ni har om något inte går som planerat. Fysiska möten, telefonmöten, mail eller snabba frågor över kontorslandskapet? Använd checklistan och mötesanteckningar.

5. Var förutseende

Gör en riskanalys tidigt i projektet. De risker som får höga värden samlas i en plan med förslag på åtgärder samt ansvarig person. Om du är förutseende och ser problemen innan de dyker upp får de inte lika stora konsekvenser som om du blir överraskad.

1418

I Mie Nygrens kurs Projektledning får deltagarna förkovra sig ytterligare i hur man går tillväga för att använda sig av de här tipsen. Kursen löper över 6 förmiddagar varje höst och vår, men erbjuds också som intensivkurs över 3 dagar i rad i juni och december. Välkommen med din ansökan!