Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Utbildning och arbetsliv i förändring: Mikael Rosén

anteckningsblock_penna

I denna artikelserie berättar några av Berghs kursansvariga om hur coronaviruset har påverkat dem i arbetslivet och i deras lärarroll. De delar även med sig av erfarenheter och lärdomar. Här har vi pratat med Mikael Rosén, kursansvarig för Att skriva för att övertyga.

Skrivet av Anette Hamel
Augusti 25, 2020

Mikael Rosén höll det första embryot till kursen Att skriva för att övertyga redan 1994, på den tiden då Berghs huserade i Munchenbryggeriet. 2 år senare hamnade kursen i Berghs öppna kursutbud. Sedan dess har det blivit många kursstarter och väldigt många nöjda deltagare.

mikael-rosen-berghsHej Micke! Har du som lärare behövt utbilda dig inom nya områden under coronapandemin?

– Jag har jobbat med distansundervisning/online sedan 2015 så mycket visste jag redan. Men under våren fullständig exploderade antalet onlinepass så jag blev och var tvungen att bli mycket bättre på att använda plattformen Zoom och ändra pedagogiken.

Vilka lärdomar har du fått under denna coronatid?

– Stora delar av samhället har genomgått en crash course i digitala arbetsformer. Det gäller även undervisningen. Och även om det varit bökigt och jobbigt att ställa om, är det mesta bättre nu. Vi slipper belasta oss själva och miljön med onödiga resor till och från olika adresser. Kontoren som den självklara platsen för tjänsteproduktion var ifrågasatt redan innan pandemin och nu har vi sett att de är både är dyra och ofta ineffektiva. Klassrummet som den viktigaste basen för utbildning kommer också att tappa i betydelse. Alla de gamla sätten kommer visserligen att finnas kvar – men nu har vi fått massor av alternativa arbetsformer. Vi har parallella sätt att undervisa, mötas och arbeta och det ger fler valmöjligheter och kombinationer. Vi kommer inte gå tillbaka till tiden innan coronan, utan gå vidare från det vi lärt oss nu.

Vad har fungerat bra?

– Flera saker är bättre. Dokumentationen blir i princip inbyggd i undervisningen. Det är mer ”demokratiskt” då alla har och får samma möjligheter att synas och höras. Tempot är på ett sätt lite långsammare vilket i många fall gör att saker fastnar bättre. Min undervisning är till stor del power point-baserad vilket också gör att det är enkelt att gå fram och tillbaka om något moment ska repeteras. De kursdeltagare som behöver göra något annat kan enkelt göra det utan att störa andra. På flera sätt är det en högre kvalitet att lära sig online än i ett klassrum.

Vad har varit den största utmaningen?

– Det sociala, kontakten mellan olika kursdeltagare, småprat vid fikastunder och andra pauser, improvisationer. Allt sådant som inte kan planeras är mycket svårare. Särskilt om grupperna är stora.

Hur håller du jobbmotivationen uppe i krävande tider som dessa?

– Inget problem. Jag är van att arbeta under många olika former, i massa olika sammanhang och med massor av olika uppdragsgivare. Blir snarare stimulerad av det, att det händer saker som bryter gamla invanda spår och rutiner.

Vilken kurs passar dig?

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser på dagtid, kvällstid och på distans.

5 tips för att hitta rätt kurs

Vad är det bästa du tar med dig från coronadigitaliseringen?

– Det mesta. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att ha väldigt mycket undervisning online/distans. Detta har blivit som en crash course för hela samhället. Online är på många sätt mer hållbart. Man slipper resor, slipper ha stora lokaler, pendlingstid etc. En vanlig kurs kanske kommer fördelas 50/50 fysisk och onlineundervisning framöver. Man får det bästa ur båda världarna. Många kurser och kortare seminarier blir helt och hållet online/digitalt. Det är också lättare att arbeta med små grupper digitalt/online. Utvecklingen var redan på väg mot mer hållbara utbildningsformer men coronan har ökat hastigheten i förändringen.

Hur har du förändrat ditt sätt att jobba under pandemin?

– Jag har tvingats till detaljplanering på en nivå som jag tidigare inte gjort – eller som till och med var ineffektiv ur pedagogisk synvinkel. Rollen som ”lärare” blir tydligare digitalt/online medan rollen som ”coach” är tydligare i klassrummet.

Här hittar du fler artiklar i denna artikelserie och svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs hos oss.