Begränsat antal platser!

Skapa levande stadskärnor

Dagtid
Professional
  • Utmaningar för stadskärnor
  • Visionärt utvecklingsarbete
  • Samverkan mellan intressenter

Vill du utveckla levande, attraktiva stadskärnor och platser som lockar invånare, företagare, investerare och besökare? För att lyckas måste många olika intressenter samarbeta. Med en gemensam målbild samt övergripande roadmap blir utvecklingsarbetet tydligare och enklare.

Nyhet

16-27 oktober

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
33 125 kronor
Kursdatum:

Måndag 16/10, tisdag 17/10, torsdag 26/10 och fredag 27/10 kl, 9:00-16:00

Egna studietimmar:
10-15
Anmäl dig nu

* Din anmälan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Om kursen

Du kommer på denna praktiska och teoretiska kurs få möjlighet att jobba med visionärt utvecklingsarbete av en stadskärna. Kursen inkluderar både analys, målbild och roadmap. Fokus ligger på förståelse för olika målgruppers behov, förutsättningar för välmående verksamheter, stadskärnans roll i relation till omgivande noder samt dess karaktär och atmosfär. Du kommer att få modeller och processer som stöttar dig i arbetet men även inspiration från omvärlden, både lokalt och internationellt.

Du får verktyg och idéer för visionärt utvecklingsarbete utifrån ett målgruppsperspektiv med hänsyn till platsens förutsättningar, hållbarhet, historia, potential och kommersiella behov.

Centrala frågeställningar kommer att vara:
• Vilka människor använder platsen idag, imorgon och om 30 år?
• Vilka behov ska platsen tillfredsställa?
• Vilken roll kan och ska stadskärnan ha i relation till omgivande platser, kultur och historia?
• Vilka funktioner krävs?
• Hur tar vi hand om mellanrummen mellan människa och byggnad?
• Hur kan vi skapa eller förstärka en viss karaktär eller funktion?
• Hur skapar vi temporära lösningar för ytor under förändring?
• Hur kan vi samarbeta för att skapa och realisera vår vision?

Kursen bygger på grupparbeten med verkliga case kring stadskärnor eller motsvarande platser med liknande krav och förutsättningar. Syftet är att i praktiken applicera modeller och verktyg. Det är möjligt att ansöka om att använda din stadskärna som case.

Under kursdagarna fokuserar vi på platsbesök, grupparbeten och dialog i klassen samt egen reflektion. Grupparbete kommer även att ske utanför lektionstid.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som vill växa i din befintliga roll där du på något sätt arbetar med utveckling av stadskärnor eller platser som används av många olika målgrupper och typer av verksamheter. Kanske arbetar du inom fastighetsbranschen som affärsutvecklare, projektutvecklare, konceptansvarig eller kommunikatör. Kursen är lika relevant för dig inom offentlig sektor, besöksnäring eller reklam-, design och arkitektbyråer som arbetar med visions- och platsutveckling för stadskärnor eller stadsdelar.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design. Metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

 

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Kursen vänder sig till dig som vill växa i din befintliga roll där du på något sätt arbetar med utveckling av stadskärnor eller platser som används av många olika målgrupper och typer av verksamheter.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Din ansökan är bindande först efter att du tackat ja till kursen via mailbekräftelsen som skickas ut. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
33 125 kronor

Studieavgift exkl. moms
26 500 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Kursansvariga

Malin.AnhedeMalin Anhede, Strategic Client Director på BAS. Malin har bred bakgrund inom affärs- och varumärkesutveckling samt platsskapande av både kommersiella fastigheter, verksamheter samt publika ytor.

Anders.LarssonAnders Larsson, Senior Concept Architect på BAS med lång erfarenhet av platsskapande för både kommersiella fastigheter, verksamheter samt publika ytor.

 

Det här får du

  • Insikt kring vanliga utmaningar för stadskärnor samt vilka viktiga beståndsdelar som krävs för att skapa levande platser.
  • Inspiration kring levande platser och stadskärnor, lokal och internationell
  • Förståelse för hur du skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt visionsarbete.
  • Verktygslåda för ett visionärt utvecklingsarbete och samverkan mellan olika intressenter (t ex kommunledning, fastighetsägare, näringsliv, allmänhet)
  • Verktyg som är relevanta för löpande utvecklingsarbete samt av mindre platser och stadsdelar.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.

Kontakta oss om du har några frågor!

Stina Svärd

Utbildningskoordinator
info@berghs.se