Kurser

Nyhet!
AI-prompting för alla

 • Skapa effektiva prompts
 • Integrera AI i ditt team
 • Skapa visuellt innehåll med AI

Att framgångsrikt använda generativ AI, vare sig det gäller text, bild, analys, kodning eller ljud, handlar om att ställa de rätta frågorna. Denna intensivkurs fokuserar på hur generativ AI fungerar och är uppbyggt, samt hur du ska formulera dina prompts för att uppnå önskat resultat.

Format
Dagtid
Pris
12 500 SEK (inkl. moms)
10 000 SEK (exkl. moms)

Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Denna intensivkurs ger en djupdykning i generativ AI, en teknologi som öppnar upp för nya sätt att arbeta kreativt och effektivt. Vi fokuserar på praktiska kunskaper för att integrera AI i ditt dagliga arbete, oavsett din yrkesroll. Med en blandning av teoretiska grunder och handfasta övningar, lär du dig att skapa, optimera och applicera AI-genererat innehåll från text till bild.

Kursen är designad för att vara verktygsagnostisk, vilket betyder att du kommer kunna tillämpa dina nya kunskaper på ett brett spektrum av plattformar och verktyg. Detta gör kursen relevant för alla, från nybörjare till de med viss erfarenhet av generativ AI.

Genom att fokusera på hur man formulerar effektiva prompts och utvärderar resultat, får du inte bara verktygen utan också förståelsen för att göra generativ AI till en värdefull del av ditt kreativa arbete.

Kursen uppmanar dig att experimentera och anpassa dina lärdomar till dina specifika projektbehov. Vi diskuterar även vikten av en mänsklig input till AI-genererat innehåll och hur du undviker vanliga misstag. Målet är att du ska lämna kursen med en konkret förmåga att applicera generativ AI på ett sätt som berikar och förbättrar ditt arbete.

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på generativ AI, hur du kan använda AI-verktyg och du vill skapa dig en förmåga att applicera dina nyvunna kunskaper på olika AI-plattformar och verktyg. Inga specifika förkunskaper inom AI krävs.

Du behöver ha med dig en egen dator och ha en ChatGPT Plus licens med tillgång till GPT-4. samt ett Basic-konto på Midjourney (kopplat till ett Discord-konto).

 • Förstå grundprinciperna kring generativ AI – en introduktion till hur generativ AI fungerar, dess potential och begränsningar.
 • Lär dig skapa effektiva prompts – tekniker för att formulera prompts som genererar önskat innehåll för text, bild, ljud och kod.
 • Optimera ditt AI-genererade innehåll – strategier för att förbättra kvaliteten på det innehåll som genereras.
 • Verktygsneutral kompetens – förmågan att applicera dina kunskaper på olika AI-plattformar och verktyg.
 • Praktisk erfarenhet genom övningar – som låter dig testa och tillämpa det du lär dig.
 • Identifiera och undvika vanliga misstag – insikter i hur du navigerar vanliga utmaningar i arbetet med generativ AI.
 • Generera mänskligt – tekniker för att säkerställa att AI-genererat innehåll behåller mänsklig relevans och kvalitet.
 • Integrera AI i ditt team och arbetsflöden – lär dig hur generativ AI kan bli en del av ditt dagliga arbete, oavsett din yrkesroll.
 • Skapa visuellt innehåll med AI – Grundläggande principer för att generera bilder och grafik med AI.
 • Mät och utvärdera effektiviteten – Metoder för att utvärdera dina prompts och det genererade innehållet för kontinuerlig förbättring.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Din ansökan är bindande först efter att du tackat ja till kursen via mailbekräftelsen som skickas ut. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
12 500 kronor

Studieavgift exkl. moms
10 000 kronor

Tillkommande kostnader

Du behöver ha med dig en egen dator och ha en ChatGPT Plus licens med tillgång till GPT-4 samt ett Basic-konto på Midjourney (kopplat till ett Discord-konto).

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser. Läs om våra hotellerbjudanden för kursdeltagare.

Kursinformation

Nivå
Professional
Format
Dagtid
Språk
Svenska
Pris
12 500 SEK (inkl. moms)
10 000 SEK (exkl. moms)
Lektionstid
6 timmar
Kursdatum

Torsdag 26 september, 09.00-17.00

Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Utbildningskoordinator

Kristiina Müllersdorf