Berghs Upgrade – Digital eventproducent

Berghs Professional

 • Distans
 • 84 timmar

Bredda din kompetens för att kunna ta rollen som Digital eventproducent, en yrkesroll som vuxit fram med behovet av att designa och genomföra onlinemöten och digitala event. På programmet Digital eventproducent gör du under 12 veckor en djupdykning i den digitala världen av möten och events.

Sammanfattning

Ansök nu Sista ansökningsdag är 21 jan 2021

Datum: 8 mar 2021 – 28 maj 2021

Sista ansökningsdag: 21 jan 2021

Hur: Distans

Antal timmar: 84

Egna studietimmar: 20 h egen studietid/vecka

Kursdatum: Utbildningen har lärarledda lektioner måndagar 13-16, onsdagar 9-12 och fredagar 10-11 (avvikelser kan förekomma).

Plats: Den här kursen hålls på distans

Om utbildningen

Behovet att kunna producera och genomföra digitala event och möten har aldrig varit större än nu. Det sker en ökning av denna typ av kommunikation både internt i ett företag och i den externa kommunikationen. Internt i organisationer spelar den en avgörande roll vid innovation, förändrings- och förankringsarbetet. Eventen flyttar in i den digitala världen och sker ofta ”live” vilket ställer krav på ökad professionalitet.

Utbildningen Digital eventproducent innehåller integrerad kunskap att designa, planera och genomföra digitala event och möten. Arbetsmarknaden för en Digital eventproducent blir bredare när företag förstår affärsnyttan av att själva skapa digitala event och möten.

Programmet innehåller följande kurser:

 • Berghs DEV – Berghs DEV syftar till att utveckla sin professionella roll och reflektera över sin lärprocess.
 • Facilitering av möten och workshops – verktyg och metoder för att skapa delaktighet och processer för att stärka förmågan att designa och leda virtuella möten.
 • Presentationsdesign – kunskap och övning kring presentation och införsäljning för att kunna övertyga kunder och stakeholders.
 • Format och Storytelling – verktyg och processer att skapa en historia som berör och engagerar.
 • Producera och distribuera – kunskap av praktisk event- och mötesproduktion inklusive viktiga detaljer som gör att ett virtuellt möte kan blir en fantastisk upplevelse.

Vem är utbildningen för?

Kursen riktar sig till etablerade event- och produktionsledare eller kommunikatörer med 2 års arbetslivserfarenhet inom event, reklam, marknadsföring eller kommunikations­branschen som behöver bredda sin yrkeskompetens med Digital event- och mötesproduktion.

Genom att få strukturerade metoder och kunskap om olika verktyg ges du möjligheten att efter utbildningens slut kunna söka jobb som Digital eventproducent, facilitator, event designer. Du kommer också att bredda dina kontakter i branschen under utbildningens gång.

Pedagogisk modell

Berghs pedagogik är praktiskt baserad med yrkesverksamma lärare och casebaserade uppgifter att lösa individuellt eller i grupp. Pedagogiken bygger på samtalet med ett ansvar för sitt eget såväl som gruppens lärande. Vår metodik handlar om att praktiskt lösa uppdrag, presentera lösningar, få feedback och reflektera. Vissa uppgifter kan löpa parallellt och sträcka sig över flera veckor. Den första veckan startar med kursen Berghs DEV som ger dig verktyg att förstå sig själv, och därmed andra bättre. Att förstå sin lärandestrategi något vi jobbar med under hela utbildningen.

Övrig information

Utbildningen är helt online genom vår onlineplattform Canvas och videoverktyget Zoom där kan lärarna genomföra föreläsningar live och säkerställa samtal i grupper i enlighet med vår pedagogik. Detta i kombination med att det finns förinspelat material och uppgifter att lösa. Varje vecka har vi två till tre schemalagda lektioner.

8 mar 2021 – 28 maj 2021

Sista ansökningsdag är 21 jan 2021

Hur: Distans
Antal lektionstimmar: 84
Egna studietimmar: 20 h egen studietid/vecka
Kursdatum: Utbildningen har lärarledda lektioner måndagar 13-16, onsdagar 9-12 och fredagar 10-11 (avvikelser kan förekomma).
Plats:

Den här kursen hålls på distans

Ansök nu Sista ansökningsdag är 21 jan 2021

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Övrig information

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform där kursstarten sker och genomförs i videokonferens. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

Vad kommer jag att lära?

 • Kunskap i att planera och facilitera möten och workshops online
 • Iterativt arbeta fram en berättelse med dramaturgi och scenbygge
 • Nyttja storytelling internt och extern i kommunikation
 • Presentationsteknik och retorik, berätta en engagerande historia som berör
 • Presentera konkret med hjälp av olika verktyg
 • Producera rörlig bildproduktion för digitala event och möten
 • Distribuera event och möten på digitala plattformar
 • Hålla digitala möten/event i videokonferens verktyg
 • Interagera med publik för att öka engagemang och inlärning
 • Pre-produktion, inspelning i filmstudio och postproduktion

 

Att läsa på distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår webbaserade utbildningsplattform och bestämmer själv när du löser kursuppgifterna enligt schemalagd inlämning. Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 h/vecka. Du behöver tillgång till en dator med kamera och ljudupptagning.

Du får personlig feedback (ej Berghs intro) och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen. Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback. Kursstart och kursavslut är på bestämda tidpunkter (se ovan vad som gäller för denna kurs). Kursstart och kursavslut är viktiga kurstillfällen med ämnesintroduktion respektive redovisning av slutarbeten. Videomöten/-föreläsningar filmas och finns tillgängliga under terminen. Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta i start eller avslut.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om kurser på Berghs.

Om du har specifika frågor kring utbildningen Digital eventproducent, vänligen kontakta Lisa Koikeroinen på lisa.koikeroinen@berghs.se

Programansvarig

Svea.FröjdSvea Fröjd, Producer inom media och event och Senior Project manager. Genom att ha arbetat med TV sedan 1997 och event sedan 2004 har Svea skapt en gedigen kunskap i TV- och eventproduktion. Svea har de senaste åren producerat livestreaming och digitala lösningar för olika kunder.

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform där kursstarten sker och genomförs i videokonferens. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

 • Kunskap i att planera och facilitera möten och workshops online
 • Iterativt arbeta fram en berättelse med dramaturgi och scenbygge
 • Nyttja storytelling internt och extern i kommunikation
 • Presentationsteknik och retorik, berätta en engagerande historia som berör
 • Presentera konkret med hjälp av olika verktyg
 • Producera rörlig bildproduktion för digitala event och möten
 • Distribuera event och möten på digitala plattformar
 • Hålla digitala möten/event i videokonferens verktyg
 • Interagera med publik för att öka engagemang och inlärning
 • Pre-produktion, inspelning i filmstudio och postproduktion

 

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår webbaserade utbildningsplattform och bestämmer själv när du löser kursuppgifterna enligt schemalagd inlämning. Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 h/vecka. Du behöver tillgång till en dator med kamera och ljudupptagning.

Du får personlig feedback (ej Berghs intro) och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen. Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback. Kursstart och kursavslut är på bestämda tidpunkter (se ovan vad som gäller för denna kurs). Kursstart och kursavslut är viktiga kurstillfällen med ämnesintroduktion respektive redovisning av slutarbeten. Videomöten/-föreläsningar filmas och finns tillgängliga under terminen. Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta i start eller avslut.

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om kurser på Berghs.

Om du har specifika frågor kring utbildningen Digital eventproducent, vänligen kontakta Lisa Koikeroinen på lisa.koikeroinen@berghs.se

Svea.FröjdSvea Fröjd, Producer inom media och event och Senior Project manager. Genom att ha arbetat med TV sedan 1997 och event sedan 2004 har Svea skapt en gedigen kunskap i TV- och eventproduktion. Svea har de senaste åren producerat livestreaming och digitala lösningar för olika kunder.

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens och minst 2 års arbetslivserfarenhet inom event, reklam, marknadsföring eller kommunikations­branschen.

Skicka också med

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) med en motivation till varför du söker just den här utbildningen. Du ska även bifoga en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten (CV).

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast 1 vecka efter sista ansökningsdag

Studieavgift inkl. moms
56 250 kronor

Studieavgift exkl. moms
45 000 kronor

Tillkommande kostnader
Du behöver ha egen dator

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens och minst 2 års arbetslivserfarenhet inom event, reklam, marknadsföring eller kommunikations­branschen.

Skicka också med

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) med en motivation till varför du söker just den här utbildningen. Du ska även bifoga en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten (CV).

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast 1 vecka efter sista ansökningsdag

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

56 250 kronor

Studieavgift exkl. moms

45 000 kronor

Tillkommande kostnader

Du behöver ha egen dator

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!