Kurser

Place Branding

 • Bygg ett starkt platsvarumärke
 • Modeller och strukturer för utvärdering
 • Verktyg för ständig förbättring

Konkurrensen mellan platser är knivskarp och många förstärker sitt varumärke inför framtiden. Vad behöver du som platsansvarig för att skapa ett starkt varumärke som attraherar näringsliv, invånare och besökare? Hur finner jag min plats unika fördelar och hur får jag dessa att synka mellan de olika målgrupper jag vill attrahera, nu och i framtiden?

Nivå
Professional
Format
Dagtid
Språk
Svenska
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm
Pris
33 750 SEK (inkl. moms)
27 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Måndag 2 september
Start
Onsdag 9 oktober
Slut
Torsdag 24 oktober
Lektionstid
24 timmar
Egenstudier
Ca 4
Kursdatum

Onsdag 9/10, torsdag 10/10 och onsdag 23/10, torsdag 24/10 kl, kl 9:00-16:00
9-10/10 och 23-24/10

Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Om kursen

Kursen ger dig de viktigaste verktygen för att jobba strategiskt med Place Branding i en organisation, kommun eller inom ett kluster. Genom blandning av teori och praktik samt föreläsningar av yrkesverksamma gästföreläsare skapar du en grund för dig att utgå ifrån och som leder dig vidare i arbetet med platsmarknadsföring och platsutveckling.

Ett ifrågasättande angreppssätt är centralt och många olika sätt för framgång kommer att presenteras och diskuteras. Du som är nyfiken på hur ett platsvarumärke fungerar får grunderna och teorier att utgå från och möjligheter att förbättra och förnya din egen plats.

Vi utforskar rollen som platsansvarig och vad som krävs för att utveckla en plats. Hur man får med sig sin organisation och intressenter behandlas liksom vad man behöver veta och hur man når ut till de målgrupper som man vill attrahera.

Deltagarna får lära sig hantverket hur man positionerar, initierar och vidmakthåller attraktivitet för en plats hos flera olika målgrupper och intressenter. Genom kritiskt granskande och värdering av olika sätt att genomföra Place Branding kommer du själv att kunna värdera vilken metod som passar bäst i ditt dagliga arbete.

Kursens två första dagar fokuserar på hur:et inom Place Branding. Hur går man tillväga? Vilka olika metoder finns? Vilka teorier kan man använda sig utav? Hur genereras den kunskap som behövs? Vilka modeller kan man använda sig utav? Vilken erfarenhet har kursdeltagarna?

De sista två dagarna har mer fokus på att ge exempel på olika vägar som varit framgångsrika. Att det inte finns en given väg utan att det är du som varumärkesansvarig som måste välja. Presentation av hemarbete och feedback på detta. Flera gästföreläsare ger goda exempel men också insikt om när man kört i diket.

Besök hos ett "platsvarumärke” planeras under de sista två dagarna.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som idag är platsansvarig, kommunikations­chef, projektledare eller affärsutvecklingsansvarig med ansvar, eller är delaktig, för platsutveckling i en kommun, organisation eller ett näringskluster. Eller också är Place Branding ditt nästa område och du har redan införskaffat varumärkeserfarenhet men vill bredda dig för att förstå mer om hur och på vilket sätt man bygger attraktiva platser.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design. Metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Tidigare deltagare

Camilla.Lindgren
Camilla Lindgren
Affärsutvecklare
destinationsbolaget +Katrineholm

Jag kunde applicera det vi gick igenom på kursen på vårt eget arbete i samma stund som jag lämnade Berghs lokaler

Alexander Lidbrandt
Alexander Lidbrandt
Peab Bostad AB

Vår gruppdynamik var en framgångsfaktor. Med denna gruppdynamik menar jag att det var både från kommun, små privata aktörer och stora privata aktörer.

Annika Åberg
Annika Åberg
Friluftstrateg
Norrköpings kommun

Det var en lycklig slump att jag hittade kursen Place Branding på Berghs.

Vill du veta mer?

Lästips! Längst ned på denna kurssida finns det intervjuer med deltagare som har gått utbildningen – ett bra sätt att få veta mer.

Det här får du

 • Grunderna för att framgångsrikt bygga ett starkt platsvarumärke.
 • Olika modeller och strukturer för att utvärdera platser utifrån förmågor och möjligheter.
 • Förståelse kring hur man bibehåller en plats attraktivitet
 • Handfasta tips kring tillvägagångssätt.
 • Diskutera med andra erfarna platsvarumärkesansvariga och reflektera över vad du kan lära och applicera i din organisation.
 • Inspiration från hur andra organisationer jobbat med dessa frågor.
 • Verktyg för ständig förbättring av platsvarumärken
 • Övergripande roadmap som du kan arbeta vidare med i din organisation.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.

Kursansvarig

Michael.Persson.Gripkow

Michael Persson Gripkow

Konsult inom Place Branding, positionering, strategi och affärscoaching.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Kursen vänder sig till dig som idag är platsansvarig, kommunikations­chef, projektledare eller affärsutvecklingsansvarig för platsutveckling i en kommun eller organisation. Eller också är Place Branding ditt nästa område och du har redan införskaffat varumärkeserfarenhet men vill bredda dig för att förstå mer.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Din ansökan är bindande först efter att du tackat ja till kursen via mailbekräftelsen som skickas ut. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
33 750 kronor

Studieavgift exkl. moms
27 000 kronor

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Utbildningskoordinator

Stina Svärd