Artiklar

"Det var en lycklig slump att jag hittade kursen Place Branding på Berghs"

Annika Åberg

Annika Åberg är nyanställd som friluftstrateg på Norrköpings kommun. 2021 påbörjade hon en karriärväxling mot en ny yrkesroll. Här berättar hon om denna resa!

Hej! Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Annika Åberg och är nyanställd som friluftstrateg på Norrköpings kommun och har kommit in i en uppbyggnadsfas efter omorganisering, personalomsättning och annat som påverkat verksamheten. Jag har länge intresserat mig för samspelet mellan människor och natur och ofta följt frågor som handlar om utveckling av gröna miljöer i samhällsplaneringen. Under 2021 väcktes intresset för folkhälsofrågor och gröna miljöer i vårdsammanhang. Det slutade med att jag påbörjade en karriärväxlingsprocess för att närma mig hjärtefrågorna i en ny yrkesroll.

Vad har du för bakgrund?

– Tidigare har jag jobbat analytiskt i forskningsmiljöer inom miljökemi, projektledning och miljötekniska utredningar inom samhällsbyggnadsbranschen. Under dessa år lärde jag mig mycket om hållbarhet och började nosa på strategiskt- och förändringsinriktat arbete, men fick aldrig möjlighet att jobba med det.

Vilken kurs har du gått på Berghs och varför valde du denna?

– Jag läste kursen Place Branding under hösten 2022. Det var ett strategiskt beslut. Jag ville förse mitt CV med kompetens som är gångbar utanför den gamla yrkesrollen, som var mer tekniskt inriktad. Jag letade efter kurser med kommunikativ och strategisk inriktning, som på något sätt kunde kombineras med intresset för människor, naturupplevelser och projektledarerfarenhet. Det var en lycklig slump att jag hittade kursen Place Branding på Berghs. Ihop med befintlig yrkeserfarenhet kändes den som en klockren dörröppnare till nya yrkesroller.

Kände du likadant när du sedan kom hit till skolan?

– Efter att jag sökt kursen fick jag jobbet som friluftsstrateg genom ytterligare slump. När kursen började hade jag nyss börjat jobba på kommunen och visste inte ens om kursinnehållet skulle vara till hjälp i den yrkesrollen! Det var lite nervöst att komma till kursen och inte vara säker på att man passar in i själva sammanhanget, typ "kommer de andra tycka att jag är ett UFO?".

Vad har du fått med dig från kursen? 

  • Massor! Dels bekräftade den att jag valt en inriktning som passar mitt sätt att tänka om tidigare arbetserfarenheter och en pågående samhällstrend som sätter mjuka värden högre upp på agendan i takt med att konkurrensen/komplexiteteten i omvärlden tilltar. Alla diskussioner och fallstudier gav mig flera inspel kring hur jag kan vinkla mitt jobb som friluftstrateg så att jag bidrar både till livskvalitet för medborgarna, Norrköpings kommuns platsvarumärke och hållbar förvaltning av natur/gröna miljöer.
  • Bekräftelse på att kunskaperna även kan appliceras på mindre platser och platser som har andra funktioner/nyttor än t.ex en hel stad, region eller kommun.
  • På det personliga planet var det kanske viktigast att jag fick syre och självförtroende nog att försöka mejsla fram en kompetensbaserad yrkesroll som bygger på alla mina inre motivationsfaktorer. Jag vet varför jag tackade ja till jobbet, men jag vet också att jag har en lång och tålamodsprövande inlärningsprocess framför mig då organisationen är stor och komplex.

Hur var lärarna?

– Väldigt bra! Michael Persson Gripkow var både kunnig och prestigelös i sitt sätt att lära ut. En lyckosam del med kursen var just dialogen och diskussionerna som uppstod under dagarna. Och att kursdeltagarna hade olika bakgrunder/yrkesroller – man fick verkligen lära sig Place Branding från flera perspektiv.

Vilken kurs passar dig?

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser i våra lokaler och på distans. Frågor? Chatta gärna med oss!

Välj här!

Fick du någon aha-upplevelse under kursen?

– Att Place Branding är ett brett kompetensområde och att det finns utrymme att göra en personlig tolkning av hur kunskaperna kan tillämpas inom mina ansvarsområden. Men att jag måste vara tålmodig och modig i sökandet efter vägen framåt. Det är nog ingen på kommunen som spontant ropar efter en friluftstrateg med kompetens inom platsvarumärkestrategi!

Hur har du fått användning av det du lärde dig? 

  • Direkt efter kursen började jag att leta upp kollegor som jag kan ha beröringspunkter med tack vare insikterna från kursen. Nu har jag bokat möten med landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare och stadsutvecklare för att identifiera synergier mellan våra kompetensområden. 
  • Jag sitter med i kommunens arbete med översiktsplanen. Inom fysisk planering finns det flera stora samhällsplaneringsutmaningar där jag kan dra nytta av att veta en del om platsutveckling och kommunens platsvarumärke. 
  • Har formulerat lite lösa idéer inom egna ansvarsområden där jag kan använda delar av kunskaperna för att hitta ett tillvägagångssätt som leder mig rätt från början.
  • Jag har hittat in i samverkansforumet Fler kan Mer, som syftar till att stärka det sociala kapitalet i Norrköpings utsatta stadsdelar. I sådana frågor finns det intressanta tillämpningar för strategisk platsutveckling så man hjälper stadsdelen att både hitta och signalera den egna stoltheten och identiteten. Kollegan som bjöd in mig till Fler kan Mer har snappat upp att jag gått den här kursen så där utgjorde den en dörröppnare för mig.

Vad är det bästa med ditt jobb? 

– Att jag jobbar i en stor organisation med många kollegor som jag kan samverka och åstadkomma saker tillsammans med. Och att min chef signalerar att jag får sätta egen prägel på mitt jobb och att vi inte behöver hålla fast vid hur det varit historiskt.

Och utmaningar?

– Att man på något sätt får leta efter både sitt sammanhang och sin yrkesroll själv och att man måste försöka skaffa sig mandaten som behövs. Så är det nog alltid med yrkesroller som befinner sig i en omstöpningsfas.

Har du något karriärtips du vill dela med dig av?

– Att försöka vara tydlig med vem du är, vad du vill, vad du kan och vad du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Och att våga gå på magkänsla och navigera genom att vara flexibel. Det är sällan du kan förutsäga eller planera för saker bara genom att gå på fakta. Omvärlden är ständigt föränderlig och när en dörr stängs öppnas samtidigt en annan om du själv är inställd på det.

Foto: Irina Tourtanova

Det behövs en ökad samverkan och flexibilitet för att göra en plats attraktiv och skapa livskvalitet. För att möta nya behov har Berghs lanserat Urban Design & Planning, ett helt nytt utbildningsområde med fokus på hållbara städer.