Artiklar

5 tips om hur du bibehåller en plats attraktionsförmåga

Michael.Persson.Gripkow

Grattis Barcelona, Göteborg och New York! Det är tre exempel på städer som långsiktigt har lyckats skapa attraktiva platser, bygga lojalitet hos invånare och näringsliv, samt intresse att besöka och investera i området. Så hur skapar du en attraktiv plats och framför allt – hur lyckas man behålla attraktiviteten? Michael Persson Gripkow, kursansvarig för Place Branding på Berghs delar här med sig av några tips.

1. Gör din analysläxa och låt den ta tid

Skapa en fullständig bild av ditt utgångsläge. En plats har alltid en historia och ett nuläge. Inga platsvarumärken kan byggas utan tillgång till denna kunskap.

2. Glöm aldrig målgruppen

Utgå från deras drivkrafter för att bygga platsens attraktion. Kunskapen finns hos invånare, näringsliv och intressenter. Utifrån dessa insikter bygger man sedan sitt platsvarumärke som blir riktningen framåt. Den inkluderar bland annat vision, position, strategiska fördelar och löfte.

3. Definiera fokusområden

En platsvarumärkesstrategi skapar massor av kreativitet och aktiviteter för att skapa den attraktiva platsen lär bli många. Vad är viktigast att få gjort för att lyckas?

4. Samarbeta – Du kommer aldrig att lyckas på egen hand

Kommuner, affärscentrum eller regioner behöver samla sina intressenter, näringsliv och invånare för att bygga mot en, för målgruppen, mer attraktiv plats. Det är så Barcelona gått från smutsig industristad till en av Europas mest spännande storstäder, Göteborg från ett ”miljömässigt katastrofområde” (enligt fd. miljöminister Birgitta Dahl) till världens mest hållbara destination och till sist New York som gått från USA:s mest kriminella stad till att bli en trygg stad som attraherar besökare, näringsliv och skapar lojalitet hos dess invånare.

5. Visa framsteg och framgång

Det skapar förtroende för ditt arbete. Visa kontinuerlig utveckling. Man behöver inte vara en storstad för att lyckas, Place Branding funkar också för den lilla platsen: ett friluftsområde, ett affärscentrum eller ett nytt bostadsområde.

Bonustips

Ha kul! Skapa glädje och entusiasm i ditt team genom delegerat ansvar. Glöm inte att fira era framgångar!

  • Det behövs en ökad samverkan och flexibilitet för att göra en plats attraktiv och skapa livskvalitet. För att möta nya behov har Berghs lanserat Urban Design & Planning, ett utbildningsområde med fokus på hållbara städer. Läs mer om kursen Place Branding.
  • Urban Design Summit13/10 och 17/11
    Resumé, Dagens Samhälle och Berghs School of Communication hälsar dig välkommen till två halvdagar där vi diskuterar de senaste innovationerna, trenderna, utmaningarna och lösningarna inom hållbar stadsdesign, intelligent urbanism och stadsplanering. Anmäl dig här!